fbpx

Strategia biznesowa przedsiębiorstwa – o tym warto rozmawiać

Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim

Tematem kolejnego spotkania z cyklu TechMine Coffee była strategia biznesowa przedsiębiorstwa i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu. Pod pojęciem strategii, w małej lub średniej firmie przyjęto raczej zwięzłe określenie sensu i celu istnienia organizacji, a nie sążnisty dokument strategiczny, czasem opracowany przez firmę zewnętrzną. Strategia dla MŚP powinna mieć kilka kartek i być poplamiona kawą, co wskazuje na to, że ktoś do niej zagląda. Strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. Ważny dla właściciela czy zarządu firmy jest namysł nad jej przyszłością i metodami jej owocnego zapewniania. Spotkania strategiczne powinny odbywać się w oderwaniu od bieżącej działalności, najlepiej poza siedzibą firmy, w wąskim gronie osób, które będą potem nadzorowały jej realizację. Nie powinny być ograniczone czasowo z góry, nie należy w dniu takiego spotkania planować innych działań. Ważne jest, aby nie tworzyć strategii jednoosobowo, dobre koncepcje rodzą się miedzy głowami, ważna jest krytyczna weryfikacja pomysłów, ale też udział zbyt wielu osób w takim spotkaniu nie sprzyja klarowności wizji.

Jeśli przyjęto już strategię, to oprócz działań proaktywnych, ważne jest też „przycinanie suchych gałęzi”. Firmy rozwijają się na ogół organicznie, bywa że działalność, która firmie dała początek, z czasem staje się działaniem mniejszościowym, lub mniej rentownym niż inne. Często z przyczyn sentymentalnych czy osobistych, utrzymuje się takie działanie. Tymczasem jeśli wyraźnie nie mieści się ono w strategii firmy, z bólem serca nawet, należy je wygasić.

Realizacja strategii nie wyklucza poszukiwania obszarów działania w niej nieujętych. Zawsze należy szukać nowych szans, ważne aby nie powodowały one zasadniczej zmiany DNA firmy bez świadomej decyzji w tej sprawie. Jednolitość działań służy małym i średnim przedsiębiorstwom. Jeśli znajdzie się coś bardzo dobrze rokującego, należy przemyśleć strategie ponownie. Zresztą strategię należy przepracowywać cyklicznie, nie ma strategii na wieki, a w obecnej dobie, wobec zmienności otoczenia, jej ważność staje się coraz krótsza. Dobrym narządziem do iteracyjnej pracy nad modelem biznesowym, który stanowi centralne miejsce strategii jest szablon modelu biznesowego. Zerknij na nasz warsztat, podczas którego możemy opracować Twój model biznesowy.

Padło też pytanie o przeszkody w realizacji strategii. Zebrani stwierdzili, że takich przeszkód jest nieskończenie wiele, ale radzić sobie z nimi trzeba, a jasna strategia pozwala wybrać metody takiego radzenia sobie. Za ważną przeszkodę uznano problemy z pracownikami. W ostatnim ćwierćwieczu zmieniło się znacznie podejście ludzi do pracy, przedsiębiorąca zmuszony jest raczej do negocjowania warunków i efektu pracy, niż może wydawać i egzekwować polecenia. Najstarszym motywatorem (oprócz bata) są oczywiście pieniądze, ale w branżach twórczych takie samo znaczenie dla pracowników ma sens tego co robią. Tu strategia jest pomocna, bo może być narzędziem jednoczenia się załogi wokół jej realizacji.

Konsekwencją powyższego podejścia jest zagadnienie komunikowania strategii załodze. Wszyscy pracownicy firmy powinni mieć świadomość sensu i celu jej działania. Taka wiedza pozwala im podejmować samodzielnie decyzje korzystne dla organizacji. Zasadnicze punkty i wartości strategii powinny być jak najczęściej przypominane i powtarzane pracownikom, przy okazji przypomina sobie o nich i zarząd. Choć bez pracowników nie da się realizować strategii, to odpowiedzialność za jej realizację spoczywa głównie nie na nich, a na zarządzie firmy. To on, między innym poprzez jasne komunikowanie celów i zasad firmy, będzie rozliczony z realizacji.

Pojawiło się też zagadnienie natury etyczno-filozoficznej: na ile strategia jest pochodną osobowości właściciela czy głównego menedżera firmy. Im mniejsza organizacja tym bardziej, ale wraz z wzrostem firmy, konieczne jest uwzględnianie punktu widzenia i zasad przestrzeganych przez innych.

Spotkania z cyklu “coffee” są elementem Business Hub – klubu dla przedsiębiorców, chcących efektywnie rozwijać siebie i swoje organizacje.