Wiedza

Wizja firmy – Twój klucz do rozwoju i inspirowania innych

Wizja firmy

Będąc przedsiębiorcą, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju firmy, możesz nie czuć potrzeby posiadania zwerbalizowanej i zapisanej wizji firmy. Masz bowiem wystarczająco siły, determinacji i motywacji, aby każdego dnia podążać w kierunku realizacji swoich ambicji. Praktyka pokazuje też, że zwykle początek firmy bierze się bardziej z dostrzeżenia okazji biznesowej, niż z posiadania jasno określonej wizji firmy.

W tym miejscu warto zdać sobie sprawę, że jako przedsiębiorcy nie funkcjonujemy w próżni. Mamy partnerów biznesowych, wspólników oraz pracowników. Aby działać skutecznie, każdy z nas lubi wiedzieć, dlaczego powinien coś robić. Nikt nie lubi pracy bez sensu i celu. Jasna wizja przedsiębiorstwa, pomaga w lepszym wspólnym rozumieniu kierunku, w którym firma zmierza. Łatwiej identyfikować się z firmą i pomagać w jej codziennym rozwoju, jeśli rozumiemy, gdzie zmierzamy i jest to spójne z naszymi wyobrażeniami i przekonaniami o przyszłości przedsiębiorstwa.

"Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry" napisał kiedyś Seneka.

Wizja firmy z perspektywy właścicieli, pracowników i klientów

Tak więc na poziomie wspólników firmy - musimy wiedzieć, gdzie wspólnie chcemy firmę zaprowadzić. Jaki sposób organizacji przyjmiemy, jakie są cele biznesu, strategia i generalnie przyszłość, jaka czeka przedsiębiorstwo. Na poziomie partnerów i klientów firmy - dobrze, aby rozumieli jakie wartości kultywuje firma, gdzie zmierza w swoim rozwoju i czego można się po niej spodziewać. W relacjach z pracownikami - dobrze, gdy wizja firmy, jaką przedstawiają liderzy firmy jest silna, a przyszłość i cele, o które wspólnie mamy walczyć są ambitne i wyraźne. Sile przywództwo, manifestowane posiadaniem i komunikowaniem jasnej misji i wizji, przyciąga ambitnych i zdolnych ludzi.

O tym, dlaczego wizja jest tak ważna i jak ją komunikować w swoim otoczeniu rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu przedsiębiorców w Katowicach.

Zgromadzeniu przedsiębiorcy deklarowali, że misja i wizja firmy są ważne. Jednocześnie przyznając, że w natłoku działalności operacyjnej, w którą są zaangażowani, brakuje czasu, aby wizję firmy formalizować i systemowo komunikować. Komunikowanie elementów wizji firmy odbywa się raczej organicznie w trakcie licznych rozmów ze współpracownikami.

Potrzebę posiadania misji i wizji zaczynają też dostrzegać, dopiero gdy zaczynają zdawać sobie sprawę, że sama kontrola wyników i efektywnie działające przedsiębiorstwo, to za mało dla zbudowania firmy odnoszącej znaczący sukces rynkowy.

Chcesz opracować wizję i misję dla Twojej firmy i potrzebujesz w tym wsparcia? Skontaktuj się z nami - mamy sprawdzoną metodykę tworzenia wizji i definiowania wizji firmy.

Czym jest wizja firmy

Wizja firmy to pewne wyobrażenie na temat przyszłości przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że wyznacza kierunek, w którym chcemy rozwijać przedsiębiorstwo. Wizja przedsiębiorstwa może zawierać takie poniższe przykładowe elementy:

  • zasady organizacji
  • określony kierunek rozwoju biznesu
  • opis kompetencji firmy
  • wytyczenie drogi od stanu obecnego do pożądanego
  • definicję sukcesu
  • charakterystykę firmy i jej otoczenia
  • rolę pracowników przedsiębiorstwa
  • wizję marki lub jej elementów

Wizja firmy powinna zdecydowanie być inspirująca i niejako kreować przyszłość. Najlepiej odnosząc się do wartości, które będą wyzwalać emocje i pobudzać wyobraźnię klientów i pracowników przedsiębiorstwa. Jednocześnie warto zadbać o to, aby wizja przedsiębiorstwa nie była zbyt mocno oderwana od rzeczywistości. Może wtedy, zamiast motywować to demotywować do działania.

Przykład wizji przedsiębiorstwa i wizjonerskiego myślenia

W niektórych przypadkach coś, co dla większości firm i przedsiębiorców byłoby niemożliwe do zrealizowania, dla innego przedsiębiorstwa jest całkowicie realne. Na przykład Elon Musk może inspirować wizją misji na Marsa w niedalekiej przyszłości. Wszystko to aby motywować do podejmowania działań i tworzyć środowisko gdzie powstają innowacyjne rozwiązania. W takiej organizacji tak daleko idąca misja i wizja firmy pozwalają podejmować odważne działania, które już dzisiaj stanowią fundament przyszłości organizacji, bez strachu o realizację wyłącznie bieżących celów.

Misja i wizja firmy

Misja i wizja firmy to nie to samo. Wizja jest kierunkiem, zawieszonym w przestrzeni punktem, do którego przedsiębiorstwa zmierzają. Natomiast misja firmy to rodzaj "pasa transmisyjnego" do realizacji wizji firmy. Misja firmy stanowi zbiór wartości, jakich oczekują od przedsiębiorstwa zaangażowani w nie interesariusze - właściciele, inwestorzy, zarząd, klienci, partnerzy biznesowi i pracownicy. Misja firmy i wizja firmy stanowią więc komplementarne elementy, które będą wyznaczać kierunek, jaki przyjmie strategia przedsiębiorstwa.

Wizja firmy jako praktyczne narzędzie rozwoju biznesu

Gdy wizja przedsiębiorstwa traktowana jest jako górnolotne opowieści, które są właściwie tylko dla dużej firmy, tracimy istotne narzędzie zarządzania. Wizja przedsiębiorstwa pomaga lepiej zrozumieć, o co walczymy. Czyni działania wszystkich zaangażowanych osób bardziej spójnymi. Potrafi także pomagać w podejmowaniu decyzji operacyjnych. Wystarczy, że w przypadku wątpliwości co do tego, jaki kierunek konkretnego rozwiązania wybrać - zadamy sobie pytanie: które działania przybliżają nas do realizowania wizji firmy? Klarowna wizja przedsiębiorstwa pozwala nam na działanie z większą determinacją i rozwój biznesu w nieprzypadkowym kierunku.

Jak komunikować wizję firmy

Samo posiadanie wizji i misji firmy to jedno. Natomiast jeśli ma ona być realnym narzędziem skalowania firmy, niezbędne jest, aby wizja była odpowiednio komunikowana. W praktyce, w małej firmie, wizję firmy właściciel przekazuje podczas codziennych interakcji z zespołem. W szczególności ma to miejsce, gdy rozmawia się o nowych produktach i usługach, konkurencji, szansach rynkowych, czy podczas wyznaczania nowych celów dla organizacji.

Gdy wizja przedsiębiorstwa zostanie sformalizowana, dobrze, aby wizję umieścić w wewnętrznych systemach, z których korzystają pracownicy. Może to być firmowe wiki, system zarządzania zadaniami czy nawet tablica korkowa, do której wszyscy mają wgląd. Wizja powinna być określona możliwie zwięźle więc te kilka zdań, może zmieścić się prawie wszędzie. Spotkaliśmy się także z sytuacją, w której po zdefiniowaniu jasnej wizji firmy, właściciel wydrukował ją na niewielkich bannerach z pleksi i postanowił powiesić na ścianie w każdym z biur.

Zdecydowanie dobrą praktyką jest odnoszenie się do wizji przy okazji wszelkiego rodzaju spotkań firmowych. Czy to cykliczne spotkania statusowe, podsumowujące, czy rozmowy motywacyjne z pracownikami w grupie, czy indywidualnie. Jest to proces, którego lepiej nie zaniedbywać i nie zakładać, że skoro ktoś pracuje w firmie, to na pewno zna i podziela wizję rozwoju firmy. Najlepiej cyklicznie się upewniać, odwołując się do niej na przykład podczas delegowania celów do realizacji, wypowiadania się o pozycji rynkowej naszej marki względem konkurencji, gdy zmieniamy model biznesowy czy sposób organizacji jakiejś części biznesu.

Podobnie jak warto nigdy nie tracić okazji do przyłapania pracownika na tym, że robi coś dobrze i skomplementowania go za to, tak samo najlepiej nie tracić okazji do powtarzania jak mantry wizji organizacji, jaką tworzymy.