fbpx

KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności – 100 przykładów – ebook, pdf

KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności pdf ebook

"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać." Peter Drucker

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności

Biznes musi opierać się na liczbach. Jednak w czasach zalewającej nas ogromnej ilości danych, dostępności rozmaitych technologii i narzędzi, dokonanie wyboru, które dane zbierać i które analizować stanowi wyzwanie samo w sobie. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicators) mogą dać istotną informację zarządczą, zmierzającą do poprawy efektywności i wyników z drugiej strony - jeśli są źle dobrane - mogą zaciemniać rzeczywisty obraz sytuacji i sugerować błędne wnioski oraz obniżać efektywność działań.

KPI stanowią jedne z ważniejszych narzędzi zarządzania w organizacjach. W założeniu KPI powinny ułatwić pozyskiwanie i analizę informacji zarządczej oraz podejmowanie właściwych, wyedukowanych decyzji w pracy. Gdy jednak popatrzymy na praktykę biznesową, okazuje się często, że przyjęte błędne KPI spowalniają projekty i skłaniają do niewłaściwych działań. Konsekwencją jest ogólne obniżenie efektywności organizacji, gorsza współpraca wewnątrz firmy, jak i z partnerami i klientami na zewnątrz. Tymczasem prawidłowe określenie KPI powinno przybliżać organizację do osiągania strategicznie istotnych celów.

Dlaczego firmy potrzebują KPI?

 • Aby skupiały się na tym co jest najbardziej istotne w pracy.
 • Aby miały możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej o podjętych działaniach.
 • Aby angażowały do pracy właściwe osoby.
 • Aby podejmować wyedukowane, poinformowane decyzje zarządcze.
 • Aby zachować obiektywność w decyzjach i wnioskach.

Od czego zacząć rozważania nad KPI?

Dobrym punktem startu przy omawianiu KPI mogą być dobrze wyznaczone cele strategiczne firmy. KPI pełnią względem nich rolę służebną i powinny wskazywać nam postępy jakie czynimy w realizacji celów nadrzędnych. Strategia firmy będąca pochodną wizji, umożliwi nam wyznaczenie celów, a KPI pomogą nam monitorować realizację tych celów na różnych poziomach organizacji przez różnych pracowników. Wartość celu będzie więc mierzalna i wynikała z konkretnych działań na przykład działu sprzedaży w firmie w ramach przyjętej strategii.

Jakie powinny więc być KPI?

 • Proste.
 • Aktualne.
 • Istotne.
 • Nadzorowane.
 • Oparte o struktury.
 • Klarowne.

Co rozumiemy przez powyższe określenia? Rozwijamy to w naszym e-booku, którego pliki pobierzesz na TEJ stronie - zapoznaj się z nim przed rozpoczęciem działania i pracy nad KPI.

Piszemy tam też o tym na co jeszcze należy zwracać uwagę przy wyznaczaniu mierników efektywności niezależnie od branży działania. Omawiamy rodzaje wskaźników biznesowych oraz podpowiadamy dobre praktyki związane z wyznaczaniem celu. Dowiesz się też iloma i jakimi wskaźnikami należy się posługiwać w Twojej organizacji. Poznasz model budowy wskaźników biznesowych oraz zapoznasz się za 100 przykładami z podziałem na: sprzedaż, marketing, logistyka, e-commerce, obsługa klienta, contact center.

Poniżej prezentujemy po kilka przykładowych mierników z poszczególnych obszarów tematycznych, które można włączyć w swoje działania przy wyznaczaniu KPI w ramach przyjętej strategii. Więcej wiedzy znajdziesz w naszym bezpłatnym e-booku, który pobierzesz na tej stronie - e-book o KPI

Pamiętaj jednak, aby ilość informacji nie zaciemniała realizacji rzeczywistego celu, ale była pomocą w pracy i pomagała obrazować ważne wyniki i informacje we właściwym czasie.

Marketing:

 • Liczba zapisów do newslettera.
 • Średni koszt pozyskania leada ze strony www.
 • Liczba wypełnionych formularzy kontaktowych.
 • Liczba rezygnacji z newslettera.
 • Newsletter Open Rate.

E-Commerce:

 • Ilość odsłon na jedną sesję.
 • Średnia wartość koszyka.
 • Średnia liczba sesji na użytkownika.
 • Współczynnik konwersji z podziałem na kanały.
 • Bounce rate.
 • Liczba unikalnych użytkowników strony.

Contact Center:

 • ABA (Abandon Before Answer) - procent połączeń rozłączonych przed odebraniem przez konsultanta.
 • ACW (After Call Work) - średni czas przeznaczony przez pracowników na pracę po zakończeniu rozmowy (np. realizacja zamówienia).
 • AWT (Average Wait Time) - średni czas oczekiwania przez klienta na odebranie rozmowy przez konsultanta, liczony od momentu nawiązania połączenia z infolinią.
 • FTR (First Time Resolution) - liczba spraw załatwionych podczas pierwszego połączenia z konsultantem.
 • Liczba zamówień przyjętych przez pracowników w contact center.

Logistyka, Magazynowanie:

 • Rotacja towaru na magazynie.
 • Średni czas od zaksięgowania płatności do wysyłki towaru z magazynu.
 • Średni koszt wysyłki towaru.
 • Wartość towaru w magazynie.
 • Udział dostaw do klienta z przekroczeniem deklarowanego terminu.
 • Liczba zamówień w realizacji.

KPI w sprzedaży:

 • Wartość sprzedaży w poszczególnych kategoriach produktowych.
 • Czas trwania średniego procesu sprzedaży w firmie.
 • Średnia wartość transakcji w podziale na pracowników sprzedaży w firmie.
 • Bieżące odchylenie od założonego celu sprzedaży w firmie.
 • Wartość dosprzedanych usług,
 • Liczba nowych klientów.
 • Liczba nowych realizacji usług.
 • Liczba klientów na handlowca.
 • Liczba klientów w rozwoju (lejku).
 • Liczba osób w dziale handlowym.
 • Czas od pierwszego kontaktu do decyzji zakupowej.
 • Liczba klientów w danej branży.

Finansowe:

 • Zysk przed opodatkowaniem.
 • Średnie wartości marży w każdej z branży klientów.
 • Rentowność kapitałów własnych.
 • Koszt godziny pracy.

100 przykładów kluczowych wskaźników znajdziesz w naszym e-booku. Poniżej zmieszczamy spis treści:

 • Dlaczego warto mierzyć wskaźniki efektywności w firmie?
 • Dlaczego firmy potrzebują kluczowych wskaźników?
 • Od czego rozpocząć wyznaczanie wskaźników w firmie?
 • Jakie są rodzaje wskaźników - KPI, KRI, PI, RI.
 • Ile mierników potrzeba w Twojej firmie?
 • Model budowy wskaźników biznesowych.
 • Przykłady w sprzedaży.
 • Przykłady w marketingu.
 • Przykłady w e-commerce.
 • Przykłady w obsłudze klienta.
 • Przykłady w Contact Center.
 • Przykłady w logistyce.
 • Przykłady w magazynowaniu.
 • Podsumowanie opracowania.

KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności pdf ebook