fbpx

KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności – 100 przykładów – ebook, pdf

KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności pdf ebook

"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać." Peter Drucker

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności

Biznes musi opierać się na liczbach. Jednak w czasach zalewającej nas ogromnej ilości danych, dostepności rozmaitych technologii i narzędzi, dokonanie wyboru które dane zbierać i które analizować stanowi wyzwanie samo w sobie. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicators) mogą dać istotną informację zarządczą, zmierzającą do poprawy efektywności i wyników z drugiej - jeśli źle dobrane - mogą zaciemniać rzeczywisty obraz sytuacji i sugerować błędne wnioski oraz obniżać efektywność działań.

KPI stanowią jedne z ważniejszych narzędzi zarządzania w organizacjach. W założeniu KPI powinny ułatwić pozyskiwanie i analizę informacji zarządczej oraz podejmowanie właściwych, wyedukowanych decyzji w pracy. Gdy jednak popatrzymy na praktykę biznesową, okazuje się często, że przyjęte błędne KPI spowalniają projekty i skłaniają do niewłaściwych działań. Konsekwencją jest ogólne obniżenie efektywności organizacji, gorsza współpraca wewnętrz firmy jak i z partnerami i klientami na zewnątrz. Tymczasem prawidłowe określenie KPI powinno przybliżać organizację do osiągania strategicznie istotnych celów.

Dlaczego firmy potrzebują KPI?

 • Aby skupiały się na tym co jest najbardziej istotne w pracy
 • Aby miały możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej o podjętych działaniach
 • Aby angażowały do pracy właściwe osoby
 • Aby podejmować wyedukowane, poinformowane decyzje zarządcze
 • Aby zachować obiektywność w decyzjach i wnioskach

Od czego zacząć rozważania nad KPI?

Dobrym punktem startu przy omawianiu KPI mogą być dobrze wyznaczone cele strategiczne firmy. KPI pełnią względem nich rolę służebną i powinny wskazywać nam postępy jakie czynimy w realizacji celów nadrzędnych. Strategia firmy będąca pochodną wizji, umożliwi nam wyznaczenie celów, a KPI pomogą nam monitorować realizację tych celów na różnych poziomach organizacji przez różnych pracowników. Wartość celu będzie więc mierzalna i wynikała z konkretnych działań na przykład działu sprzedaży w firmie w ramach przyjętej strategii.

Jakie powinny więc być KPI?

 • Proste
 • Aktualne
 • Istotne
 • Nadzorowane
 • Oparte o struktury
 • Klarowne

Co rozumiemy przez powyższe określenia? Rozwijamy to w naszym e-booku, którego pliki pobierzesz na TEJ stronie - zapoznaj się z nim przed rozpoczęciem działania i pracy nad KPI.

Piszemy tam też o tym na co jeszcze należy zwracać uwagę przy wyznaczaniu mierników efektywności niezależnie od branży działania. Omawiamy rodzaje wskaźników biznesowych oraz podpowiadamy dobre praktyki związane z wyznaczaniem celu. Dowiesz się też iloma i jakimi wskaźnikami należy się posługiwać w Twojej organizacji. Poznasz model budowy wskaźników biznesowych oraz zapoznasz się za 100 przykładami z podziałem na: sprzedaż, marketing, logistyka, e-commerce, obsługa klienta, contact center.

Poniżej prezentujemy po kilka przykładowych mierników z poszczególnych obszarów tematycznych, które można włączyć w swoje działania przy wyznaczaniu KPI w ramach przyjętej strategii. Więcej wiedzy znajdziesz w naszym bezpłatnym e-booku, który pobierzesz na tej stronie - e-book o KPI.

Pamiętaj jednak aby ilość informacji nie zaciemniała realizacji rzeczywistego celu, ale była pomocą w pracy i pomagała obrazować ważne wyniki i informacje we właściwym czasie.

Marketing:

 • Liczba zapisów do newslettera
 • Średni koszt pozyskania leada ze strony www
 • Liczba wypełnionych formularzy kontaktowych
 • Liczba rezygnacji z newslettera
 • Newsletter Open Rate

E-Commerce:

 • Ilość odłon na jedną sesję
 • Średnia wartość koszyka
 • Średnia liczba sesji na użytkownika
 • Współczynnik konwersji z podziałem na kanały
 • Bounce rate
 • Liczba unikalnych użytkowników strony

Contact Center:

 • ABA (Abandon Before Answer) - procent połączeń rozłączonych przed odebraniem przez konsultanta
 • ACW (After Call Work) - średni czas przeznaczony przez pracowników na pracę po zakończeniu rozmowy (np. realizacja zamówienia)
 • AWT (Average Wait Time) - średni czas oczekiwania przez klienta na odebranie rozmowy przez konsultanta, liczony od momentu nawiązania połączenia z infolinią
 • FTR (First Time Resolution) - liczba spraw załatwionych podczas pierwszego połączenia z konsultantem
 • Liczba zamówień przyjętych przez pracowników w contact center

Logistyka, Magazynowanie:

 • Rotacja towaru na magazynie
 • Średni czas od zaksięgowania płatności do wysyłki towaru z magazynu
 • Średni koszt wysyłki towaru
 • Wartość towaru w magazynie
 • Udział dostaw do klienta z przekroczeniem deklarowanego terminu
 • Liczba zamówień w realizacji

KPI w sprzedaży:

 • Wartość sprzedaży w poszczególnych kategoriach produktowych
 • Czas trwania średniego procesu sprzedaży w firmie
 • Średnia wartość transakcji w podziale na pracowników sprzedaży w firmie
 • Bieżące odchylenie od założonego celu sprzedaży w firmie
 • Wartość dosprzedanych usług
 • Liczba nowych klientów
 • Liczba nowych realizacji usług
 • Liczba klientów na handlowca
 • Liczba klientów w rozwoju (lejku)
 • Liczba osób w dziale handlowym
 • Czas od pierwszego kontaktu do decyzji zakupowej
 • Liczba klientów w danej branży

Finansowe:

 • Zysk przed opodatkowaniem
 • Średnie wartości marży w każdej z branży klientów
 • Rentowność kapitałów własnych
 • Koszt godziny pracy

100 przykładów kluczowych wskaźników znajdziesz w naszym e-booku. Poniżej zmieszczamy spis treści:

 • Dlaczego warto mierzyć wskaźniki efektywności w firmie?
 • Dlaczego firmy potrzebują kluczowych wskaźników?
 • Od czego rozpocząć wyznaczanie wskaźników w firmie?
 • Jakie są rodzaje wskaźników - KPI, KRI, PI, RI
 • Ile mierników potrzeba w Twojej firmie?
 • Model budowy wskaźników biznesowych
 • Przykłady w sprzedaży
 • Przykłady w marketingu
 • Przykłady w e-commerce
 • Przykłady w obsłudze klienta
 • Przykłady w Contact Center
 • Przykłady w logistyce
 • Przykłady w magazynowaniu
 • Podsumowanie opracowania

KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności pdf ebook