brand equity
Podstawowym elementem koniecznym dla prawidłowej budowy marki jest Brand Equity czyli zestaw elementów, niezmiennych i fundamentalnych dla właściwego pozycjonowania marki w umyśle odbiorców. Bez prawidłowego określenia Brand Equity budowa wartości marki na rynku jest najczęściej niemożliwa.

Celem Brand Equity z punktu widzenia firm jest zapewnienie stałego wzrostu wartości marki.

Szkolenie składa się z części odpowiadających strukturze Brand Equity:

  1. INSIGHT – zrozumienie odbiorców działań marketingowych i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu wszystkich działań marketingowych.
  2. WARTOŚCI MARKI – określenie emocjonalnych i racjonalnych wartości, które stanowią o unikalnym charakterze marki i determinują jakość komunikacji.
  3. MISJA MARKI – bardzo ważny element, który określa sens istnienia marki i jej rolę w życiu odbiorców.
  4. POD (Points Of Diference) – element Brand Equity, który charakteryzuje markę jako wyróżniającą się na tle konkurencji.
  5. FILARY KOMUNIKACJI – to (najczęściej 3) obszary tematyczne w których marka się porusza. Stanowią one o sile kompetencji marki.
  6. RTB (Reason To Believe) – dowody na kompetencje marki w obszarach, w których marka się specjalizuje. Jest to element wrażliwy na działania konkurencyjne.

Szkolenie zawiera bardzo nowoczesną i unikatową wiedzę. W wyniku jej zastosowania, nawet małe i średnie marki mogą znacząco zwiększyć siłę oddziaływania marketingowego, poszerzać zasięg, poprawić jakość kampanii marketingowych i znacząco zwiększyć potencjał konkurencyjny. Szkolenie zawiera wiedzę, możliwą do szybkiego wdrożenia i przynoszącą często natychmiastowe, spektakularne efekty biznesowe.

Po szkoleniu każdy z uczestników będzie miał kompetencje aby zbudować prawidłowo zestaw Brand Equity dla własnej organizacji oraz określić segment marki.

Szkolenie jest zaprojektowane w sposób, który umożliwia silny rozwój kompetencji wszystkim, których praca łączy się z planowaniem marketingu i reklamy firm/marek. Zarówno początkujący, jak i średnio-zaawansowani uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowy wzrost know-how. Jest to jedno z bardzo niewielu szkoleń na polskim rynku, które oferuje dostęp do tak rozbudowanej i przekrojowej wiedzy z dziedziny marketingu i reklamy łączącej siłę kanałów online+offline.