Wiedza

TechMine Grow Fast Case Studies – relacja z wydarzenia

W TechMine mamy głębokie przekonanie, że największa wartość i największe sukcecy powstają na styku różnych dziedzin, kompetencji i doświadczeń. Dlatego łączymy przedsiebiorców, dostarczamy wartościową wiedzę i inspirujemy do ciągłego doskonalnia - takim wstępem wydarzenie otwarł Łukasz Zjawiński z TechMine. Następnie przedstawił w kilku zadaniach bieżące aktywności TechMine, w tym nowe inicjatywy.

Łukasz Zjawiński

Kilkudziesięciu zebranych uczestników wydarzenia miało okazję posłuchać trzech prelekcji oraz zadać pytania pogłebiające zaproszonym prelegentom.

techmine event grow fast

Wydarzenie było poświęcone zagadnieniu wzrostu firm, przechodzących drogę w szybkim tempie "z garażu" na rynek globalny. Prelegentami byli trzej przedsiębiorcy z różnych branż, w różnym wieku i o różnych doświadczeniach, ale jak miało się okazać, w wielu obszarach mówiący jednym głosem. Łączył ich również fakt bycia właścicielami i szefami firm, które w ciągu ostatniej dekady doszły do znaczących obrotów i zakresu działania, zaczynając praktycznie od zera.

Pierwszym prelegentem był Aleksander Gruszka, właściciel i prezes firmy Polfendo Sp. z o. o. – producenta rolowanych bram garażowych i przemysłowych. Ukończył GWSH w Katowicach, jako czterdziestoletni manager stwierdza, że to co robi zawodowo sprawia mu ogromną radość i nie zabiera całego czasu. Lubi zwiedzać mało znane miejsca, jest pasjonatem fizyki kwantowej i biologii molekularnej, działa charytatywnie, prowadząc fundację.

Aleksander Gruszka - Polfendo

Aleksander mottem swojego wystąpienia uczynił tezę, że „wszystko co duże tworzy się z mniejszego”. Firma powstała, jako rodzinna, działająca na rynku rolet. Decyzję o podjęciu produkcji bram podjęto intuicyjnie. Jak zwykle na początku działania problemem okazała się jakość, a co za tym idzie niska wartość rynkowa produktu. Problem ten powracał przy każdym kolejnym zwiększeniu skali działania firmy. Mając jednak jego świadomość i skupiając się na dostarczaniu coraz większej wartości dla klienta, wypracowana została istotna pozycja w rynkowej niszy. Prelegent omówił rok po roku zmiany obrotu, zatrudnienia i liczby produkowanych bram. W ciągu ośmiu lat wartości te zwiększyły się dziesięciokrotne, plan na następne dziesięć lat przewiduje ponowny ich wzrost wartości o rząd. Zasadniczym czynnikiem sukcesu firmy są ludzie, ci kierujący firmą i ci w niej pracujący. W Polfendo kierownictwo jest w stanie zastąpić na produkcji każdego pracownika. Również pracownicy nawzajem mogą się zastąpić. W niewielkiej w sumie firmie – przy obrotach dziesięciu milionów złotych, firma zatrudnia 24 osoby – taka wymienność jest bardzo ważna. Dlatego też, jak twierdzi Aleksander, „ludzi trzeba przyjmować powoli, a zwalniać szybko”.

Co istotne prędkość wzrostu Polfendo była i jest kontrolowana. Zwiekszanie poziomu obrotów, skali produkcji i marżowości podlegają ciągłej analizie. Takie podejście jest możliwe dzięki solidnym fundamentom, wypracowanej przewadze technologicznej i skutecznemu modelowi sprzedażowemu.

Kolejnym prelegentem był Mateusz Pycia – założyciel i prezes Globkurier.pl, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, laureat nagrody L. Czarneckiego. Globkurier chce być tym dla logistyki, czym dla hotelarstwa jest Booking.com, platformą pozwalającą wybrać najlepszego kuriera dla dostarczenia towaru z punktu a do punktu b, w optymalnym czasie i za optymalną cenę.

 

Mateusz Pyciaa

Mateusz wskazał siedem (jeden bonusowy) aspektów działania, które każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę: skalę (związaną z pokorą, nie każdy od razu staje się Uberem z dwoma miliardami deficytu i dynamicznym rozwojem (i nie musi)), ludzi – to temat powtarzający się u wszystkich prelegentów, system informatyczny (lepiej zaufać fachowcom, tam gdzie to możliwe i nie robić od początku wszystkiego samemu), koszty (z gwałtownym wzrostem firmy łatwo stracić nad nimi kontrolę), dane (zasadniczy czynnik przewagi to dostęp do pełnych i wiarygodnych danych), globalizacja (każdy kraj ma swoje obyczaje, systemy krajowe nie skalują się na cały świat) oraz zysk kontra skala działania. Bonusem było zwrócenie uwagi, że agile to nie scrum, ale wyjaśnienie dlaczego – słuchacze dostali na zadanie domowe.

 

TechMine grow fast event

 

Jako ostatni swoją prelekcję przedstawił Grzegorz Dymek – współwłaściciel i członek zarządu Anshar Studios S.A. – nota bene „dziecka” TechMine - wspólnicy poznali się na jednym z minionych wydarzeń TechMine. Od początku kariery zawodowej związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną – między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, dyrektor ds. technicznych i rozwoju 2Si S.A., prezes zarządu 2Si Software&Serwis sp. z o.o., dyrektor zarządzający Exorigo sp. z o.o., członek zarządu TELE24 sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej spółki PiLab S.A.

Grzegorz zainwestował w pomysł wspólnika, który na początek jako start-up zaproponował, że przyjmie dużo pieniędzy i żeby nie bardzo sprawdzać co z nimi zrobi. Grzegorz, wręcz przeciwnie, powiedział że da znacznie mniej, ale za to będzie patrzył na ręce. Jak się miało okazać był to właściwy model przechodzenia w cztery lata z dwuosobowego start-upu, do firmy zatrudniającej na etacie sześćdziesięciu pracowników i z druga sześćdziesiątką pracującą kontraktowo. Anshar produkuje gry komputerowe pod własną marką i elementy gier dla innych producentów. Działa na rynku z natury globalnym. Świadomie rozwija się konserwatywnie, liniowo zwiększając skalę działania i obroty. Rynek choć kwitnący jest mocno niestabilny. Podobnie, jak dwaj poprzedni prelegenci, również Grzegorz podkreślił rolę ludzi i traktowania ich w firmie. W Anshar nie ma wymuszanych nadgodzin, są za to drogie szkolenia dla wszystkich chcących z nich skorzystać. Pozornie to są duże koszty, faktycznie w dłuższym planie czynnik stabilności załogi, czyli stabilizacji kosztów. Za czynniki sukcesu prelegent uznał spójną wizję właścicielską, pozytywny cashflow, płynący ze świadomości kosztów, zarządzanie nakierowane na satysfakcję pracowników.

 

techmine - panel dyskusyjnyNa zakończenie odbyła się dyskusja z udziałem prowadzącego Łukasza Zjawińskiego oraz trzech prelegentów. Podkreślono najważniejsze czynniki powodzenia: po pierwsze należy zbudować zaplecze finansowe, trzeba mieć pieniądze na popełnianie błędów, potem trzeba utrzymywać pozytywny cashflow – o ile start-upy padają, bo oferują produkty, których nikt nie potrzebuje, o tyle główną przyczyną porażek firm już działających są problemy z płynnością. Wreszcie po raz kolejny podkreślona została zasadnicza rola ludzi w początkowym okresie rozwoju firmy.

Wyczerpując program wydarzenia, około godziny 19:30 uczestnicy mieli możliwość dalszego kontynuowania dyskusji, nawiązywania kontaktów i dzielenia się doświadczeniami.