Uwolnij potencjał
Twojej marki.

Strategia Marketingowa

Możesz mieć najlepszy produkt lub unikalną usługę, ale sukces zależy 
w ogromnym stopniu od tego jak Twoja marka komunikuje się z odbiorcami.

Zbuduj strategię, która poprowadzi Twój marketing do takich rezultatów, 
na jakich Ci zależy.

 • Planujesz stworzenie nowej marki?
 • Chcesz, aby Twoja marka budziła konkretne emocje?
 • Chcesz zwiększyć konwersję?
 • Czujesz, że Twoja marka marnuje potencjał w komunikacji z klientami?
 • Chcesz, aby Twoja marka wyróżniała się na tle konkurencji?
 • Wydajesz pieniądze na marketing, ale nie jesteś pewien czy skutecznie?
 • Czujesz, że wizerunek Twojej marki powinien być inny?
 • Chcesz kierować komunikację do nowego segmentu klientów?

Czym jest strategia marketingowa?

Jest to szczegółowy, konkretny plan działań komunikacyjnych, dostosowany do możliwości i zasobów klienta, które realizują jasno sprecyzowane cele marketingowe. Strategia marketingowa określa także sposoby i środki dla wzrostu wartości marki, a przez to firmy.

Przykłady celów strategii marketingowej:

 • Zwiększenie konkurencyjności.
 • Komunikacja marki na nowych rynkach.
 • Pozycjonowanie marki, czyli nadanie jej określonych cech w oczach odbiorców.
 • Repozycjonowanie marki, czyli zmiana wizerunku i charakteru.
 • Budowa wizerunku marki.
 • Zmiana struktury klientów np. poprzez komunikacje z nowym typem klienta.

W dużym skrócie:

Marka to nie logo lub nazwa. Marka ma charakter emocjonalny. Marka to jest wszystko, co czują odbiorcy stykający się z Twoją marką w komunikacji rynkowej. Komunikacja marki to twór emocjonalno – racjonalny, który tworzy się w umyśle pod wpływem styku z każdą zawartością marki – reklamy, komunikaty, video, artykuły, wpisy social media, reelsy, zdjęcia, etc. Marki, jak widać, nie są proste.

Z kolei marketing strategiczny to planowanie i narzędzia komunikacyjne (np. reklama), które sprawiają, że klienci zachowują się tak jak chce tego właściciel marki. Jednak, aby wszystko w marketingu działało optymalnie konieczna jest strategia marketingowa. Bez niej reklamy i cała komunikacja będą tworzone przypadkowo, wg. ‘od pomysłu do pomysłu’ – co jest najgorszą możliwą sytuacją i stanowi zagrożenie dla Twojej marki.

Strategia marketingowa to plan, który nakierowuje działania w jednym kierunku wszystkich osób pracujących
w marketingu i z marketingiem firmy, w tym agencji reklamowych i twórców komunikacji (grafików, copywrighter’ów, influencerów, etc.).

Czy potrzebuję strategii marketingowej?

Tak. Każda marka/firma potrzebuje strategii marketingowej. Oto dlaczego:

Brak jasno sprecyzowanej strategii marketingowej stawia firmę (obojętnie jak dużą) w groźnej sytuacji. Z czasem, pomimo iż na początku idzie wszystko dobrze, marki stopniowo przestają się rozwijać, są bardzo podatne na konkurencję, budżety marketingowe i reklamowe są często marnowane, a marki komunikują się coraz mniej skutecznie z odbiorcami. To stała zasada bez względu na rynek i wielkość firmy. Marki bez strategii zawsze dążą do chaosu (rozwój rynków, zmienne trendy klienckie, nowi konkurenci, etc). Czasem ten proces przebiega powoli i mało osób go dostrzega, natomiast kryzys przychodzi nagle, najczęściej w postaci zatrzymania rozwoju, spadku dochodów i nieuchronnego odpływu klientów.

Jeśli Twoja konkurencja wdroży dobrze zaprojektowaną strategię marketingową to walka konkurencyjna będzie ostra, często brutalna i niezwykle kosztowna dla Twojej marki. Takie są realia współczesnego marketingu. Wydatki na utrzymanie klientów w Twojej firmie będą szybko rosły, a sam rozwój marki może zostać uniemożliwiony. Nie chodzi tu o puste straszenie. Te procesy widać zarówno u największych graczy i bardzo często w sektorze MŚP. Zwłaszcza w sektorach gdzie bariera wejścia jest niska. Dodajmy do tego zmienne trendy konsumenckie i mamy obraz chaosu. Strategia marketingowa przed tym broni.

Czy moja firma nie jest zbyt mała na strategię marketingową?

Odpowiedź jest prosta: żadna firma nie jest zbyt mała. Co więcej, doświadczenie pokazuje, że firmy małe i start-up’y potrzebują strategii marketingowej najbardziej. Powodami są wizerunek i konkurencyjność – to właśnie jest główny obszar oddziaływania strategii marketingowych w małych i młodych organizacjach. Komunikacja ‘na zewnątrz’, skierowana do klientów, u których muszą powstać właściwy obraz i emocje, 
co skłoni ich do konkretnego działania.

Większe i starsze firmy mogą mieć już nieco inne cele, ale młodzi i mali gracze chcą przede wszystkim się szybko wybić na rynku. Strategia marketingowa im to umożliwia.

W naszej pracy najczęściej nie komunikujemy się z marketerami, lecz z właścicielami i zarządami firm. To właśnie na tym poziomie przyjmuje się strategię marketingową.

Zaufali nam

Z czego składa się strategia marketingowa?

Istnieje wiele metodyk strategii marketingowej. Nasze podejście pozwala czerpać z najlepszych doświadczeń elitarnych, globalnych agencji reklamowych. Jednocześnie metodyka została dopasowana do rzeczywistości operacyjnej firm z segmentu MŚP. Składa się z trzech głównych faz:

Faza Analityczna

Tworzenie pełnych profili klientów (tzw. Insight). Rozpoznawanie unikalnych cech psychologicznych klientów i rozpoznawanie ich modelu decyzyjnego. Musimy mieć ich pełny obraz, wiedzieć jak myślą i na jakie komunikaty są szczególnie wrażliwi.

Analizujemy także komunikację marketingową konkurencji.

Faza Kreatywna

Faza jest efektem wiedzy o odbiorcach komunikacji. Są określane wyraźne cele marki. Tworzymy: Wartości Marki, Wyróżniki Marki, Tonalność Komunikacji (styl 
w jakim marka się komunikuje) oraz Filary Komunikacji (najważniejsze tematy jakie marka porusza w całości komunikacji). Faza kreatywna określa DNA marki.

Faza Wykonawcza

Najważniejsza faza pod względem wykorzystania 
w budowie komunikacji, w tym reklamy. Jest określona Idea Strategiczna, czyli główny kierunek komunikacji oraz Idea Kreatywna, czyli określenie jak marka komunikuje się w emocjonalny i racjonalny sposób 
- jest to podstawa dla tworzenia tekstów, obrazów, video, reklam, etc.

W tej fazie określamy jakie media będą wykorzystywane w komunikacji i jaka zawartość będzie się tam znajdować.

Porozmawiajmy o rozwoju Twojej firmy

Wpływ strategii marketingowej na Twoją firmę?

Dobrze zaprojektowana i wdrożona strategia marketingowa ma bardzo wyraźny wpływ na całość działania organizacji. Ma wpływ nie tylko na samą komunikację marki w postaci reklamy i promocji (na zewnątrz), ale także na widzenie i rozumienie marki wewnątrz organizacji.

Wpływ strategii marketingowej na Twoją firmę?

Dobrze zaprojektowana i wdrożona strategia marketingowa ma bardzo wyraźny wpływ na całość działania organizacji. Ma wpływ nie tylko na samą komunikację marki w postaci reklamy i promocji (na zewnątrz), ale także na widzenie i rozumienie marki wewnątrz organizacji.

Generuje stabilny wzrost konwersji i napływ klientów.

Poprawnie zaprojektowana i wdrożona strategia marketingowa zawsze realizuje te cele. Powodem jest fakt, że strategia marketingowa to nie jest zestaw pomysłów na to, jak mają wyglądać reklamy, lecz mechanizm komunikacji bazujący na modelu logicznym, który działa w całości komunikacji firmy.

Daje unikatowe rozumienie klientów.

Rozumiemy znacznie lepiej psychikę i model decyzyjny naszych klientów. Jesteśmy w stanie przewidzieć ich reakcje, rozumiemy ich napięcia emocjonalne, oczekiwania, aspiracje i dążenia. Znamy ich wrażliwość komunikacyjną. Jesteśmy świadomi ich unikatowych cech, które wywołują reakcje.

Pozwala poprawnie obserwować konkurencję.

Jesteśmy świadomi silnych i słabych stron komunikacji konkurencji. Wiemy na jakich cechach i wartościach opierają swoją komunikację. Możemy przewidzieć ich działania, a nagła zmiana w marketingowej komunikacji będzie natychmiast widoczna i pozwoli na szybką reakcję.

Buduje stałe doświadczenie i lojalność klientów.

Od jakości doświadczenia klienta z marką zależy jego nastawienie do produktu lub usługi. Mowa tu o doświadczeniu komunikacyjnym. Klient w podświadomy i świadomy sposób czuje czy marka jest “dla niego”. Komunikacja buduje konkretne emocje, które w efekcie mają zakończyć się konwersją (np. kupnem produktu). Dobra strategia marketingowa maksymalizuje szanse na konwersję.

Spaja wizję marki, jej roli na rynku oraz celów.

Mowa tu nie tylko o wizerunku marki na rynku, ale także wewnątrz firmy. Cały zarząd oraz wszyscy, którzy zajmują się komunikacją mają jasny, precyzyjny obraz czym marka naprawdę jest, jaki ma charakter i cele, jakim językiem się komunikuje, jakich efektów należy się spodziewać. Co więcej, jeśli pojawi się komunikacja niepasująca do strategii będzie to natychmiast widoczne i będzie można to szybko skorygować.

Określa parametry sukcesu i mierniki skuteczności.

W przeciwieństwie do marketingu typu “promocja od pomysłu do pomysłu”,  prawidłowo zaprojektowana strategia marketingowa pozwala na stałe pomiary skuteczności. Ponieważ komunikacja idzie wytyczoną drogą i mamy jasny obraz tego, co ma się wydarzyć i jak klienci mają reagować, możliwe jest ustawienie tzw. Marketing KPI, czyli mierników skuteczności. Poza oczywistymi jak wzrost konwersji czy wzrost sprzedaży są to: zasięg dotarcia do nowych klientów, zaangażowanie w komunikację, powracalność, lojalność, etc.

Buduje spójną komunikację marki.

Każdy partner tworzący elementy komunikacyjne (graficy, copywriter, agencje reklamowe, influencerzy, etc) mają jasny obraz, w jakim kierunku tworzyć zawartość, a czego nie robić. To bardzo ważne. Eliminujemy ryzyko nietrafionych pomysłów, które mogą się wydawać dobre, ale nie działają i redukujemy ryzyko marnowania budżetów.

5 kroków w budowie silnej marki.

Przedstawione tu działania są przeznaczone zarówno dla nowych marek, jak i tych, które istnieją na rynku, ale należy im nadać siłę lub repozycjonować (nadać nowy charakter w umyśle odbiorców). Zwłaszcza w kontekście nowych marek, metodyka ta pozwala nie tylko uniknąć powszechnych błędów, ale zmierza do wydobycia maksymalnej siły oddziaływania i efektywności w walce konkurencyjnej.

KROK 1

INSIGHT, czyli wiedza o odbiorcach komunikacji.

Jest to jeden z najtrudniejszych elementów w budowie marki. Insight – poza danymi demograficznymi – ma na celu pokazanie psychiki odbiorców i precyzyjne ich profilowanie. Musimy wiedzieć jakie mają problemy, napięcia emocjonalne (tzw. Tensions), dążenia i ambicje. Musimy wiedzieć na jakie komunikaty są wrażliwi. Insight to fundament w budowaniu marki. Można powiedzieć, że wszystko co jest kreowane w dalszych krokach zależy od tego jak myślą i na co są wrażliwi nasi odbiorcy. Insight kończy się segmentacją, czyli wyróżnieniem zwykle 3 głównych grup docelowych spośród ogółu odbiorców, na których będzie skoncentrowana komunikacja marki.

KROK 2

Analiza Konkurencji

Wbrew pozorom, wartościowa analiza konkurencji jest trudnym zadaniem. Umożliwia ona odkrycie założeń strategicznych i pozycjonowania marek konkurentów. Prawidłowa analiza jest możliwa tylko przy znajomości pełnej metodyki strategicznej. Analiza pozwala odkryć trendy w komunikacji, a co najważniejsze, słabe strony konkurentów, oraz luki w charakterze ich marek, które nasza nowa marka wykorzysta. Analiza pozwala także na przewidywanie działań komunikacyjnych konkurencji.

KROK 3

Wartości Marki

Wartości Marki to zwykle 3 kluczowe pojęcia nadające unikalny charakter marce. Definiują skojarzenia emocjonalne i racjonalne, które są częścią brand DNA. Trzeba je konkretnie nazwać i przełożyć bezpośrednio na kreację. Wszystkie materiały marketingowe muszą odpowiadać wartościom. Wartości marki muszą odpowiadać również wrażliwości komunikacyjnej odbiorców. Każda silna marka posiada unikalny zestaw wartości. Mogą to być takie pojęcia jak: tradycja, awangarda, samodoskonalenie, wspólnota, odwaga, łamanie schematów etc. – te wszystkie pojęcia w opracowywaniu marki mają bardzo konkretną i precyzyjnie określoną formę komunikacji. To nie mogą być puste pojęcia. To prawdziwy charakter marki.

KROK 4

Filary Komunikacji

Filary Komunikacji to bardzo precyzyjne określenie tematyki jaką marka będzie poruszać w całości komunikacji. Filary są efektem wiedzy o odbiorcach, wiedzy o konkurencji i są spójne z Wartościami Marki. Filary Komunikacji określają o czym będą mówić reklamy, jak będą wyglądać materiały promocyjne, o czym będą materiały video. Jest to podstawowe narzędzie do pokazywania unikalnych cech marki i przewag konkurencyjnych. Już podczas budowy koncepcji marki musi to zostać szczegółowo określone.

KROK 5

Tonalność Komunikacji (Tone of Voice)

W budowie nowych marek lub w ożywianiu marek istniejących częstym błędem jest brak określenia tonu komunikacji, czyli stylu w jakim marka się komunikuje. Bardzo ważne jest dopasowanie tego stylu do odbiorców. Wizerunek marki w ogromnym stopniu zależy od tego czy komunikacja marki jest formalna, nieformalna, luźna, przyjacielska, potoczna, zabawna lub nawiązująca np. do kultury popularnej. Tonalność komunikacji ma bezpośredni wpływ na styl logo, grafiki, reklam – całej zawartości jaką produkuje marka.

Rozumiemy wyzwania z jakimi mierzysz się w procesie komunikacji marketingowej. 

W czym pomoże doradztwo marketingwe?

Rozumiemy wyzwania z jakimi mierzysz się w procesie komunikacji marketingowej. 

W czym pomoże doradztwo marketingwe?

Celem consultingu jest odkrycie i zrozumienie procesów jakie zachodzą w firmie podczas planowania i wykonywania działań w komunikacji marki z klientami. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie zmian, aby poprawić funkcjonowanie marketingu w firmie i zwiększyć skuteczność działań komunikacyjnych.

Pozwala to na określenie kluczowych punktów decyzyjnych, określenie słabych 
i silnych stron procesu tworzenia i wdrażania np. kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, rozwiązań lojalnościowych, etc.

Jak Consulting Marketingowy pomaga firmom:

Pozwala przewidzieć trudności we wdrażaniu strategii.

Uwidacznia potencjalne problemy podczas realizacji projektów marketingowych.

Pozwala na poprawienie skuteczności reklamy i promocji.

Pozwala rozpoznać szanse na lepsze wykorzystanie budżetów.

Pozwala na zaplanowanie wydajniejszych procesów marketingowych.

Pozwala na wdrożenie mierników sukcesu działań marketingowych.