Consulting

Łącząc różne kompetencje i doświadczenia oraz wdrażając innowacyjne metody i narzędzia, zapewniamy przewagę konkurencyjną.

Doradztwo strategiczne i operacyjne:

  • Optymalizacja procesów biznesowych
  • Rozwiązywanie problemów
  • Tworzenie i zmiana modeli biznesowych
  • Strategie kapitałowe, wsparcie w procesach inwestycyjnych
  • Wsparcie kluczowych negocjacji biznesowych
  • Zarządzanie projektami i zespołami
  • Strategie i plany marketingowe

Innowacje Strategiczne:

  • Planowanie, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych modeli, procesów i technologii
  • Analiza stanu innowacyjności
  • Wsparcie innowacji wewnętrznej i zewnętrznej