We help in improving your B2B sales and marketing

TechMine Sp. z o.o.

ul. Grabowa 2

40-172 Katowice

NIP: 9542742702

KRS: 0000453217

Kapitał zakładowy: 15.000 zł

They trusted us