Zarządzanie zespołem to kluczowa kompetencja menadżera czy przedsiębiorcy. Mawia się, że pracownik przychodzi do firmy a odchodzi od szefa. Jak więc pracować z ludźmi aby z jednej strony realizować cele organizacji a z drugiej utrzymać wysoki poziom motywacji i zaangażowania zespołu? Dowiesz się tego podczas szkolenia, na którym w praktyczny sposób poznasz dużą część warsztatu jakim powinien dysponować każdy zarządzający.

W programie:

Istota zarządzania i funkcje menadżerskie

 • Planowanie, organizowanie, kontrolowanie, kierowanie
 • Motywowanie i monitoring

Expose Szefa

 • Stawianie minimalnych granic w pracy – czego jako szef w pracy nie akceptuję
 • Nazwanie preferencji szefa – co będę doceniał
 • Informowanie o trudnych decyzjach
 • Nagradzanie i karanie pracowników – praktyczne sposoby postępowania w trudnej sytuacji karania oraz rzeczywiste wyrażenie zainteresowania w przypadku sukcesu
 • Czarny scenariusz – jak zwolnić pracownika zapewniając godność osobistą

Zarządzanie sytuacyjne jako element rozwoju pracownika

 • Cztery etapy rozwoju pracownika: Nowicjusz, Adept, Pracownik o zmiennym zaangażowaniu, Ekspert
 • Dopasowanie działań menadżerskich do etapu rozwoju pracownika: instruowanie, konsultowanie, wspieranie, delegowanie
 • Nastawienie na proces czy wynik? Analiza osiąganych wyników oraz ustalenie sposobu postępowania
 • Hamulce rozwoju: rozwijać słabe czy wzmacniać mocne strony pracownika? Stara i Nowa szkoła podejścia do rozwoju
 • Przegląd po skończonej akcji – szybkie omawianie rezultatów

Elementy podejmowania decyzji menadżerskich

 • Decyzje indywidualne i grupowe – kiedy i w jakim gronie podejmować decyzje?
 • Analiza danych: Paradoks Simpsona
 • Kryterium racjonalności decyzji

Delegowanie i egzekwowanie zadań

 • Dylemat: delegować czy nie?
 • Stopnie delegowania zadań
 • Zasady racjonalnego delegowania
 • Udzielanie informacji zwrotnej: Model DeKAP, DEEP