Wydarzenie

Webinar: Turbina wzrostu – modele biznesowe

W warunkach ekstremalnej niepewności, pojawia się poczucie bezsilności. Bo kiedy czujemy, że sprawy wymykają się nam spod kontroli, łatwiej popadamy w marazm. W obliczu skali niepewności jaka pojawia się przed nami, niektórzy będą chcieli przyjąć strategię "na przeczekanie". Trudno jednak nazwać to czekaniem z namysłem, a bliżej temu do biernej postawy obserwatora zmieniającej się rzeczywistość. W czasie niepewności, w obliczu szybko zmieniających się warunków, bywa, że kieruje nami - często uzasadniony - strach. Jednak najczęściej wynika on z braku wiedzy o możliwościach przezwyciężenia impasu oraz z braku narzędzi do realnej zmiany sytuacji.

Łatwo powiedzieć "zmień coś" przedsiębiorco! Jednak większość firm działa od lat w ten sam powtarzalny sposób. Decyzje podejmowane są intuicyjnie i o ile warto intuicję mieć, to dobrze wesprzeć ją konkretnymi narzędziami. Nie ma co wyważać otwartych drzwi, istnieją rozwiązania, które po prostu się sprawdzają. Powiedzmy to sobie powiedzieć wprost: kurs, książka czy webinar mogą być dobrym źródłem inspiracji. Nie można wszystkiego przewidzieć, ale na wiele można się przygotować.

Dobra wiadomość: Istnieją sprawdzone narzędzia, metodyki, dobre praktyki i sposoby, które pomogą w przetrwaniu i rozwoju Twojej firmy.
Jeśli zastanawiasz się w którym kierunku poprowadzić firmę w tych niepewnych czasach, mamy dla Ciebie kilka konkretnych kroków i narzędzi, które mogą pomóc w:

  • Określeniu finansowego punktu w którym znajduje się firma
  • Wprowadzeniu zmian do obecnego modelu biznesowego
  • Zbudowaniu komunikacji i sprzedaży opartej o rzeczywiste wartości

Na najbliższym webinarze 22 kwietnia, będziemy mówić o modelach biznesowych. Co się składa na to że Twoja firma działa, jaki jest jej model biznesowy? Jak wyodrębnić kluczowe obszary modelu biznesowego? Jak wprowadzać zmiany do sposobu funkcjonowania organizacji? Jak testować hipotezy biznesowe w bezpiecznym środowisku?

WEBINAR odbędzie się 22 kwietnia o godz. 19:00 ONLINE

Zobacz również