wydarzenie
Wydarzenia

Narzędzia rozwiązywania problemów w biznesie – [warsztat online]

Zarządzając firmą lub działem, z pewnością spotykasz się z sytuacjami problemowymi. Często podchodzimy do takich przeszkód w sposób intuicyjny. Istnieją jednak narzędzia i metody, aby z problemami jakie napotykamy w bieżącej działalności operacyjnej - radzić sobie w bardziej zorganizowany sposób.

Biorąc udział w warsztacie, dowiesz się:

 • Jakie są teoretyczne podstawy rozwiązywania problemów
 • Dlaczego właściwe określenie właściwego rodzaju problemu, jest istotne z punktu widzenia jego rozwiązania
 • Kiedy zastosować narzędzia porządkujące, a kiedy rozpraszające (liniowe harmonogramy a kanban)
 • Który z kroków PDSA ma krytyczne zastosowanie
 • Gdzie znajdują się obszary do poprawy w zakresie reagowania na problemy

Ten warsztat online, adresowany jest do właścicieli firm i menadżerów. Głównymi celami są:

W obszarze wiedzy:

 • Uporządkowanie wiedzy z obszaru rozwiązywania problemów
 • Poznanie efektywnych sposobów klasyfikacji problemów
 • Poznanie zasad skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Uporządkowanie wiedzy z obszaru narzędzi zarządzania problemami

Na poziomie umiejętności:

 • Umiejętność zarządzania procesem wychwytywania kłopotów, w tym inicjowania działań wpływających na jego rozwiązanie
 • Umiejętność wykorzystania reguł wpływu społecznego w komunikacji (problem grupowy)
 • Umiejętność adekwatnego zastosowania skutecznych technik/taktyk w zależności od rodzaju problemów
 • Przygotowania alternatywnych rozwiązań by budować kulturę „Continuous improvement”
 • Zastosować w praktyce narzędzia

Na poziomie postaw:

 • Uświadomienie znaczenia różnorodności problematyki natury obserwacyjnej i decyzyjnej

Program warsztatu:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia:
  • Dyskusja moderowana na temat roli problemów i sposobu radzenia z nimi - wprowadzenie do psychologii pozytywnej
  • Rola postawy w obszarze radzenia sobie z problemami
  • Test optymizmu psychologii pozytywnej (Seligman)
 2. Koncepcja rozwoju organizacji Greinera - czyli z czym mierzą się właściciele firm w zależności od dojrzałości organizacyjnej
  • W jaki sposób zmieniają się organizacje i czy można temu przeciwdziałać?
  • Jakiego rodzaju problemy występują w danych okresach rozwoju?
  • Czego można się spodziewać w przyszłości?
 3. Praktyczna klasyfikacja występujących problemów
  • Zanim zaczniesz - pomyśl
  • Cybernetyczna klasyfikacja występujących problemów
  • Kompletna matryca problemów wraz z omówieniem
 4. Co robisz jako lider? Czy generujesz problemy, czy je rozwiązujesz?
  • Kwestionariusz Q12
  • Omówienie wyników

Ćwiczenia:

Praca w grupach, eksperyment, dyskusja, narzędzia online, praca na plikach współdzielonych, testy, praca indywidualna, środki audiowizualne.

CZAS i MIEJSCE:

Kiedy: 16 lipca 2020 w godz. 9:00 - 13:00

Gdzie: ONLINE

 

TRENER:

andrzej koniuk

Andrzej Koniuk - konsultant, trener, ekspert z obszaru finansów przedsiębiorstwa i zarządzania, autor książki "Manager - poradnik działań skutecznych i angażujących".

 

Zobacz również