Tworzenie modeli biznesowych – praktyczny warsztat.

Odkryj potencjał ukryty w Twojej firmie!

Zastosowanie szablonu modelu biznesowego w symulacji tworzenia i modyfikowania modelu biznesowego.

Poznaj Business Model Canvas według A. Osterwaldera. Naucz się obrazować, zmieniać i planować kluczowe obszary Twojej firmy.

Dla kogo:

Warsztat kierowany jest do przedsiębiorców i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie kluczowymi obszarami firmy oraz do osób odpowiedzialnych za rozwój przedsięwzięć i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach.

Forma zajęć:

Wstępna część teoretyczna. Następnie praktyczne ćwiczenia tworzenia, modyfikowania i testowania hipotez dotyczących modelu biznesowego.

Cel:

Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia i zarządzania modelami biznesowymi. Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce biznesowej.

Poznasz:

 • Przykłady innowacyjnych modeli biznesowych
 • Szablon modelu biznesowego według A.Osterwaldera

Dowiesz się:

 • Jak w prosty sposób graficznie obrazować kluczowe obszary przedsiębiorstwa
 • Jak dopasować i komunikować swoją ofertę do właściwych klientów
 • Jak bezpiecznie testować hipotezy biznesowe
 • Jak szablon modelu biznesowego może służyć do zwiększania innowacyjności firmy

Potwierdzenie:

Certyfikat uczestnictwa w warsztacie tworzenia modeli biznesowych.

PLAN WARSZTATU

Modele biznesowe w praktyce firm o różnej charakterystyce

 • Przykłady innowacyjnych modeli
 • Modele biznesowe w kontekście różnych branż
 • Nowe podejście do biznesplanowania

Business Model Canvas

 • Wprowadzenie do szablonu modelu biznesowego
 • Wizualizacja kluczowych obszarów typowego przedsiębiorstwa
 • Jak pracować z modelem aby poprawiać wyniki biznesowe

Symulacja tworzenia i modyfikowania modeli biznesowych

 • Odwzorowanie istniejącego modelu biznesowego
 • Modyfikowanie modelu biznesowego
 • Testowanie hipotez biznesowych
 • Segmentacja klientów