TechMine Innovation Community

Ponieważ wierzymy, że to ludzie są fundamentem i warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia – stawiamy na ich interakcję, nawiązywanie kontaktów i przepływ doświadczeń.

TechMine Innovation Community to organizacja pozarządowa, której głównymi celami są:

  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym promocja i rozwój przedsiębiorczości
  • Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej
  • Dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych
  • Rozwój współpracy nauki z biznesem
  • Ułatwianie dostępu do finansowania działalności małych i średnich firm
  • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności

TechMine Innovation Community to społeczność innowacyjnych przedsiębiorców, menadżerów i osób zainteresowanych nowoczesną gospodarką oraz rozwojem technologii. Od 2011 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wystąpili eksperci, inwestorzy i doświadczeni przedsiębiorcy, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Nawiązane kontakty zaowocowały powstaniem nowych przedsięwzięć, partnerstw i inwestycji.

W swoich działaniach TechMine promuje innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne i zarządcze w firmach różnych branż. Współczesna przedsiębiorczość jest zjawiskiem o złożonej strukturze, jej praktykowanie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, holistycznego podejścia oraz sieci realnych – nie tylko wirtualnych – kontaktów pomiędzy ludźmi i organizacjami. Podczas naszych spotkań analizujemy różne aspekty innowacyjnej przedsiębiorczości: techniczny, ekonomiczny, organizacyjny i zarządczy.

Stawiamy na interakcję ludzi, nawiązywanie kontaktów i przepływ doświadczeń, ponieważ wierzymy że to ludzie są fundamentem i warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia.