segmentacja marki

 

WARSZTAT STRATEGICZNY: POZNAWANIE I ROZUMIENIE GRUP DOCELOWYCH KLIENTÓW- SEGMENTACJA MARKI

- 100% PRAKTYKI NOWOCZESNEGO MARKETINGU I REKLAMY -

Insight – wiedza o umyśle odbiorcy komunikacji, zrozumienie schematów zachowania i zrozumienie motywacji.

Segmentacja rynku to kluczowy element strategii marketingowej. Każda analiza rynku będąca elementem planu marketingowego powinna zawierać dokładne informacje o odbiorcach komunikatów.

 

Warsztat bazuje na autorskiej metodyce „Tier X Strategy Methodology”, która jest przeznaczona dla firm chcących wznieść swój marketing na wyższy poziom dysponując bardzo ograniczonymi środkami lub działających na wyjątkowo konkurencyjnych rynkach.

 

Prawidłowe rozumienie grup docelowych i projektowanie ich zachowania to największy problem polskich firm. Nawet duże koncerny, dysponujące przekrojowymi badaniami popełniają często katastrofalne błędy podczas określania grup docelowych.
Ogromna większość nieudanych kampanii reklamowych i działań marketingowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych spowodowana jest brakiem w wiedzy o grupach docelowych. Podczas warsztatu trener uczy unikalnej metody analizy danych wg. metodyki wnioskowania na podstawie dedukcji i tzw. “logiki rozmytej”.

 

Dla kogo?

 

Warsztat jest zaprojektowany w sposób, który umożliwia silny rozwój kompetencji wszystkim, których praca łączy się z planowaniem marketingu i reklamy firm/marek. Zarówno początkujący, jak i średnio-zaawansowani uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowy wzrost know-how. Jest to jedno z bardzo niewielu szkoleń na polskim rynku, które oferuje dostęp do tak rozbudowanej i przekrojowej wiedzy z dziedziny marketingu i reklamy łączącej siłę kanałów online+offline. Warsztat zaprojektowano dla:

 

 • Właścicieli małych firm planujących strategie reklamowe.
 • Specjalistów strategii i kreacji agencji reklamowych.
 • Właścicieli i marketerów startup'ów.
 • Specjalistów zespołów zarządzania marką i sprzedażą – B2B i B2C.
 • Marketerów rozwijających internetowe i tradycyjne kanały sprzedaży.
 • Specjalistów marketingu cyfrowego.
 • Przedsiębiorców zarządzających produktami/markami.

 

Korzyści dla uczestników:

 

Warsztat zawiera bardzo nowoczesną i unikatową wiedzę. W wyniku jej zastosowania, nawet małe i średnie marki mogą znacząco zwiększyć potencjał konkurencyjny. Szkolenie zawiera wiedzę, możliwą do szybkiego wdrożenia i przynoszącą często natychmiastowe, spektakularne efekty biznesowe.

 

Warsztat zawiera tematy oparte w 100% na praktyce – w tym:

 

 • Słabe rozpoznanie i opis grup docelowych to gwarancja porażki.
 • Pobieżne opisy grup docelowych - plaga w polskim marketingu.
 • Demografia grup docelowych to za mało.
 • Psychografia grup docelowych to za mało.
 • Z czego się składa dobry insight?
 • Badania pobieżnie interpretowane jako źródła błędów.
 • Dobry insight jako potężna broń w walce konkurencyjnej.
 • Jak skutecznie interpretować badania grup docelowych?
 • Marzenia i aspiracje grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Życiowe wartości grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Obawy i nadzieje grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Napięcia emocjonalne grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Liderzy opinii dla grup docelowych – praktyczne wykorzystanie.
 • Jak dobrze opisywać grupy docelowe w strategii marketingowej?

 

Motodyka warsztatu:

 

100% PRAKTYKI: ĆWICZENIA / CASE STUDIES / BURZA MÓZGÓW
Ćwiczenia: Analiza badań w grupach.
Ćwiczenia: Budowa planów insightów w grupach.
Ćwiczenia: Analiza grup docelowych i ich zachowań w grupach.

 

Rozwiązywanie problemu: Docieranie do powodów zachowań grup docelowych.
Rozwiązywanie problemu: Prawidłowa segmentacja grup docelowych.