Efektywne przywództwo i podejmowanie decyzji

Zapraszamy na warsztat dla przedsiębiorców i menadżerów - "Efektywne przywództwo i podejmowanie decyzji". Poprowadzi go dwóch świetnych trenerów i będzie się on składał z następujących modułów:

1. Efektywne przywództwo

2. Intuicja i analiza informacji w podejmowaniu decyzji

W pierwszej części szkolenia będziesz mieć możliwość:

 • Ćwiczenia skutecznych technik komunikacji menadżerskiej
 • Diagnozowania podstawowych dysfunkcji pracy zespołowej oraz narzędzi ich eliminowania
 • Poznania nowoczesnych stylów przywódczych w powiązaniu z inteligencją emocjonalną
 • Refleksji nad zasadniczymi elementami efektywności menadżerskiej i autoanalizy własnych predyspozycji przywódczych

W drugiej części szkolenia nauczysz się lepiej:

 • Wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Analitycznie przyswajać informacje - interpretować informacje słowne, liczbowe, statystyczne
 • Rozpoznawać typowe błędy percepcyjne prowadzące do złych decyzji
 • Wykorzystywać przeanalizowane informacje do podejmowania trafnych decyzji

Program:

Moduł 1
Przywódcy i menedżerowie

 • Ukazanie dwóch ról, „osobowości” menedżera i lidera: podejście do celów i koncepcje działania
 • Jak rodzą się przywódcy, przegląd koncepcji przywództwa

„Sekrety skutecznych liderów”: misyjny zapał czy MBA, a może… coś jeszcze?

 • Nowoczesne wartości przywódcze
 • Pewność siebie i charyzma
 • Ukazanie wpływu postaw i osobistych nastawień lidera na pracę zespołu i styl przywódczy
 • Przywództwo „piątego stopnia”

Cztery typy dyskursu organizacyjnego i odpowiadające im modele przywództwa.

 • Przegląd czterech modeli przywództwa biznesowego: Kontroler, Terapeuta, Mesjasz i Eko-lider

Podstawowe dysfunkcje pracy zespołowej

 • Brak zaufania
 • Obawa przed konfliktem
 • Brak zaangażowania
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Brak dbałości o wyniki
 • Rola lidera w usuwaniu dysfunkcji
 • Narzędzia pracy z każdą dysfunkcją

„Dźwignie przywództwa” - patenty oddziaływania na ludzi – instrumenty inspiracji.

 • Zasada 4 E wg J. Welcha
 • Przegląd reguł oddziaływania społecznego w repertuarze przywódcy

Motywująca komunikacja z podwładnymi

 • Skuteczne style komunikacji menedżerskiej: sformułowania dyrektywne i niedyrektywne
 • Komunikaty typu „Ja” i typu „Ty”
 • Motywująca informacja zwrotna

Moduł 2

Wprowadzenie:

 • Paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?

Fizjologia - jak mózg analizuje dane:

 • Myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (teoria perspektywy):

 • Dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji
 • Decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów
 • Księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych:

 • Heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy
 • Pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady z biznesu
 • Jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym:

 • Błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • Statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych)

Metoda prowadzenia zajęć. Kolejne tematy są wprowadzane według schematu:

 • Zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • Podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • Analiza powstałych problemów
 • Wyciągnięcie wniosków praktycznych na temat analizy informacji i podejmowania decyzji.

Zadania i pytania są oparte na paradoksach decyzyjnych, w trakcie szkolenia uczestnicy wielokrotnie przekonują się jak błędne mogą być intuicje dotyczące omawianych zagadnień.

Termin: 20 lutego 2018 r.

Czas: 9:00 - 16:00

Miejsce: Katowice

Cena: 499 zł netto za osobę

Dla członków TechMine Business Hub - BEZPŁATNIE.

Partnerem wykonawczym szkolenia jest:

Trenerami prowadzącymi szkolenie są:

Marek SzopaMarek Szopa - Partner Zarządzający w Exbis - Eskperci Biznesmenom.

Profesor nauk fizycznych, pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat propaguje oparte na dowodach podejście do rozwoju organizacji i zarządzania. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Jego doświadczenia to kilkanaście tysięcy godzin usług rozwojowych obejmujących m.in.:

 • prowadzenie szkoleń i konsultacji negocjacyjnych m.in. dla: Min. Gospodarki (przygotowanie do negocjacji akcesyjnych UE), PISM, Szkoły Negocjacji House of Skills, Can Pack, Allianz;
 • szkolenia z podejmowania decyzji m.in. dla Kancelarii Prezydenta, Premiera, ministerstw i urzędów centralnych;
 • prowadzenie warsztatów strategicznych oraz konsultacji dla zarządów dużych firm (ING Bank Śląski, BZ WBK SA, Termoorganika SA, Jandar SA);
 • tworzenie i realizację programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej i pracowników banków: Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, KGHM, PGE, Tauron i wiele innych;

Pełnione role i funkcje obejmują m.in.:

 • przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka na Uniwersytecie Śląskim;
 • wieloletni członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych;
 • przewodniczący rady Etyki Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu;
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Negocjacji;

wykładowca i autor programów dla szkół i uczelni: Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Europejska, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Szkoła Negocjacji Ewy Kastory, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;

Autor ponad 70 publikacji naukowych, podręczników akademickich m.in. z teorii gier i negocjacji oraz artykułów popularnych. Propagator naukowego podejścia do zarządzania, prowadził wiele popularnych wykładów w środowiskach uczniów studentów i pracowników. Zapraszany na międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone zastosowaniom teorii gier i nowym ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin 2006, Global HR&OD Forum 2008, ICGT Stony Brook 2013, 17, TechMine Startups 2013, Skutecznie Maestry 2013, IWGT&EA Sao Paulo 2014, Kongres Ladies Business Class 2015, MPaR UEK 2015, 17, Master Class HR 2017).

Pasjonat fotografii, gór i nurkowania.

Andrzej SzóstakAndrzej Szóstak - Partner Zarządzający w Exbis - Eksperci Biznesmenom.
Doktor socjologii, kulturoznawca, historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego, specjalista z zakresu psychologii biznesu. Praktyk zarządzania, kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich. Wykładowca na studiach trenerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Szkolił trenerów wewnętrznych m.in. dla WBK, PKO BP, BZ WBK, ING Bank Śląski, Powszechnego Banku Kredytowego, BPH, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów, ARiMR oraz ZUS.
Prowadził menedżerskie projekty szkoleniowe dla zarządów ING, BPH i Banku Zachodniego WBK. Jest autorem rozwiązań szkoleniowych w zakresie rozwoju menedżerskiego dla czołowych firm w Polsce, m.in. PKO BP, Deloitte, Deutsche Leasing, Comarch (MBA), HP, CMC, KGHM, PGE, Navo, Vattenfall, Tauron.

Publicysta czasopisma Personel i Zarządzanie, autor m.in. podręcznika komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach społecznych, zalecanego na wielu polskich wyższych uczelniach oraz poradnika dla menedżerów w zakresie panowania nad stresem, wyróżnionego jako pozycja nr 1 w kolekcji BusinessWeek Polska.

Podróżnik, pasjonat kolarstwa górskiego, historii politycznej i antropologii społecznej.