Warsztat dla przedsiębiorców i menadżerów – “Efektywne przywództwo i podejmowanie decyzji” – składa się z następujących modułów:

1. Efektywne przywództwo

2. Intuicja i analiza informacji w podejmowaniu decyzji

W pierwszej części szkolenia będziesz mieć możliwość:

 • Ćwiczenia skutecznych technik komunikacji menadżerskiej
 • Diagnozowania podstawowych dysfunkcji pracy zespołowej oraz narzędzi ich eliminowania
 • Poznania nowoczesnych stylów przywódczych w powiązaniu z inteligencją emocjonalną
 • Refleksji nad zasadniczymi elementami efektywności menadżerskiej i autoanalizy własnych predyspozycji przywódczych

W drugiej części szkolenia nauczysz się lepiej:

 • Wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
 • Analitycznie przyswajać informacje – interpretować informacje słowne, liczbowe, statystyczne
 • Rozpoznawać typowe błędy percepcyjne prowadzące do złych decyzji
 • Wykorzystywać przeanalizowane informacje do podejmowania trafnych decyzji

Program:

Moduł 1
Przywódcy i menedżerowie

 • Ukazanie dwóch ról, „osobowości” menedżera i lidera: podejście do celów i koncepcje działania
 • Jak rodzą się przywódcy, przegląd koncepcji przywództwa

„Sekrety skutecznych liderów”: misyjny zapał czy MBA, a może… coś jeszcze?

 • Nowoczesne wartości przywódcze
 • Pewność siebie i charyzma
 • Ukazanie wpływu postaw i osobistych nastawień lidera na pracę zespołu i styl przywódczy
 • Przywództwo „piątego stopnia”

Cztery typy dyskursu organizacyjnego i odpowiadające im modele przywództwa.

 • Przegląd czterech modeli przywództwa biznesowego: Kontroler, Terapeuta, Mesjasz i Eko-lider

Podstawowe dysfunkcje pracy zespołowej

 • Brak zaufania
 • Obawa przed konfliktem
 • Brak zaangażowania
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Brak dbałości o wyniki
 • Rola lidera w usuwaniu dysfunkcji
 • Narzędzia pracy z każdą dysfunkcją

„Dźwignie przywództwa” – patenty oddziaływania na ludzi – instrumenty inspiracji.

 • Zasada 4 E wg J. Welcha
 • Przegląd reguł oddziaływania społecznego w repertuarze przywódcy

Motywująca komunikacja z podwładnymi

 • Skuteczne style komunikacji menedżerskiej: sformułowania dyrektywne i niedyrektywne
 • Komunikaty typu „Ja” i typu „Ty”
 • Motywująca informacja zwrotna

Moduł 2

Wprowadzenie:

 • Paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?

Fizjologia – jak mózg analizuje dane:

 • Myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (teoria perspektywy):

 • Dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji
 • Decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów
 • Księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych:

 • Heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy
 • Pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady z biznesu
 • Jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym:

 • Błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • Statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych)

Metoda prowadzenia zajęć. Kolejne tematy są wprowadzane według schematu:

 • Zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • Podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • Analiza powstałych problemów
 • Wyciągnięcie wniosków praktycznych na temat analizy informacji i podejmowania decyzji.

Zadania i pytania są oparte na paradoksach decyzyjnych, w trakcie szkolenia uczestnicy wielokrotnie przekonują się jak błędne mogą być intuicje dotyczące omawianych zagadnień.