Optymalizacja procesów biznesowych to praktyka zarządzania przedsiębiorstwami w różnych branżach, polegająca na systematycznej i rozsądnej poprawie działania całej firmy.  Unikatową cechą naszego podejścia do optymalizacji jest sposób w jaki angażuje ona wszystkich pracowników w zmianę –  ciągły proces racjonalnych i częstych usprawnień.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu, prowadzimy projekty optymalizacyjne we wszystkich branżach. Praca z nami jest inwestycją we wzrost wartości za którą Twoi klienci rzeczywiście chcą płacić.

Optymalizacja procesów biznesowych może być nastawiona na:

 • Wzrost satysfakcji klientów i pracowników
 • Podniesienie wskaźników operacyjnych
 • Zwiększenie dochodowości przedsiębiorstwa

Naszą ofertę kierujemy do firm, które zainteresowane są optymalizowaniem procesów i budowaniem kultury organizacji, która sama się doskonali.

Korzystamy ze sprawdzonych metodyk, które umożliwiają przedsiębiorstwu stałą poprawę, we wszystkich jej obszarach i na wszystkich poziomach. Przekazując wiedzę pracownikom uczymy, jak samodzielnie, każdego dnia i w każdym aspekcie budować elastyczną i wolną od marnotrawstwa firmę.

Wykonując działania projektowe, koncentrujemy się na realizacji poniższych celów:

 • Wzrost zysku/marży
 • Integracja ludzi i procesów
 • Wzrost efektywności i produktywności
 • Zmiana poziomów wskaźników operacyjnych KPI
 • Wyłonienie liderów wśród pracowników organizacji
 • Utrzymanie nowych standardów pracy po wdrożeniu zmian
 • Wdrożenie zarządzania procesowego zgodnie z Lean Management
 • Wzrost zaangażowania organizacji w zespołowe optymalizowanie procesów
 • Przekazanie wiedzy i doświadczenia pracownikom, którzy będą kontynuować usprawniania

Proponowany zakres prac:

 • Cały proces, od marketingu i sprzedaży przez operacje po obsługę posprzedażową
 • Wybrane przez klienta fragmenty procesu lub działy

Etapy projektu optymalizacyjnego:

 • Określenie celów projektu z kadrą kierowniczą
 • Analiza zastanej sytuacji, aby możliwym było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu można zrealizować cele projektu
 • Komitet podczas którego przedstawiamy wyniki analizy i podejmujemy decyzje o scenariuszach dalszych działań
 • Wdrożenia
 • Kontrola wyników
 • Standaryzacja zmian
 • Utrzymanie zmian
 • Cykliczne doradztwo powdrożeniowe

Nasi konsultanci przeprowadzili razem kilkadziesiąt projektów optymalizacyjnych w firmach o różnej wielkości, charakterystyce i z różnych branż. Od optymalizacji obszarów produkcyjnych w produkcji ciągłej i masowej oraz w produkcji jednostkowej i niskoseryjnej. Przez projekty optymalizacji w logistyce, transporcie i magazynowaniu. Po sektor usługowy w branżach bankowej, ubezpieczeniowej, BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Center) oraz w obszarze sprzedaży, obsługi klienta i IT.