Badania potwierdzają, że koszty pozyskania nowego klienta są znacznie wyższe niż utrzymania obecnego. Jak sprawiać aby klient czuł naszą szczególną troskę i chciał kupować więcej? Jak jakość obsługi klienta, po tym gdy dokonał zakupu wpływa na kolejne transakcje? Jak dbałością i zorientowaniem na potrzeby klienta zwiększać zyski i wpływać na jego lojalność?

Dowiedz się tego podczas szkolenia z obsługi klienta i podnieś umiejętności posprzedażowe własne oraz zespołu.

Gdy klient doświadcza doskonałej obsługi to możesz liczyć na to że:

 • Ponowi swój zakup
 • Będzie bardziej otwarty na cross-selling
 • Będzie bardziej otwarty na up-selling
 • Skróci swój proces zakupowy
 • Udzieli rekomendacji
 • Potwierdzi referencje
 • Chętnie udzieli informacji o konkurencji
 • Udziela informacji zwrotnej o produkcie lub usłudze

Na szkoleniu dowiesz się jak:

 • Podnieść efektywność biznesową przez doskonalenie obsługi klienta
 • Profilować typy klientów
 • Generować pozytywne doświadczenia klienta
 • Budować lojalność klienta
 • Wdrażać standaryzację procesu obsługi klienta
 • Rozmawiać z klientem aby czuł się swobodnie i komfortowo

Metody szkoleniowe:

 • Mini wykłady i prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Case Study
 • Superwizje indywidualne i grupowe
 • Dyskusje

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Nabędzie wiedzę o skutecznej profesjonalnej obsłudze klienta
 • Potrafi zastosować poznane profile klientów w sytuacji pozyskiwania i obsługi klientów
 • Potrafi utrzymywać relacje z klientem prowadzącą do kolejnych zakupów
 • Potrafi prowadzić rozmowy w sytuacjach trudnych (reklamacja, windykacja)