Modele Biznesowe

model biznesowy

Tworzenie modeli biznesowych - praktyczny warsztat.

Zastosowanie szablonu modelu biznesowego w symulacji tworzenia i modyfikowania biznes planu.

Poznaj Business Model Canvas według A. Osterwaldera. Naucz się obrazować, zmieniać i planować kluczowe obszary Twojej firmy.

Dla kogo:

Warsztat kierowany jest do przedsiębiorców i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie kluczowymi obszarami firmy oraz do osób odpowiedzialnych za rozwój przedsięwzięć i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach.

Forma zajęć:

Wstępna część teoretyczna. Następnie praktyczne ćwiczenia tworzenia, modyfikowania i testowania hipotez dotyczących modelu biznesowego.

Cel:

Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia i zarządzania modelami biznesowymi. Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce biznesowej.

Poznasz:

Przykłady innowacyjnych modeli biznesowych
Szablon modelu biznesowego według A.Osterwaldera

Dowiesz się:

Jak w prosty sposób obrazować kluczowe obszary przedsiębiorstwa
Jak dopasować i komunikować swoją ofertę do właściwych klientów
Jak bezpiecznie testować hipotezy biznesowe
Jak szablon modelu biznesowego może służyć do zwiększania innowacyjności firmy

Potwierdzenie:

Certyfikat uczestnictwa w warsztacie tworzenia modeli biznesowych.

Ilość godzin:

7 godzin

PLAN WARSZTATU

Modele biznesowe w praktyce firm o różnej charakterystyce

 • Przykłady innowacyjnych modeli
 • Modele biznesowe w kontekście różnych branż
 • Nowe podejście do biznesplanowania

Business Model Canvas

 • Wprowadzenie do szablonu modelu biznesowego
 • Wizualizacja kluczowych obszarów każdego przedsiębiorstwa
 • Jak pracować z modelem aby poprawiać wyniki biznesowe

Symulacja tworzenia i modyfikowania modeli biznesowych

 • Odwzorowanie istniejącego modelu biznesowego
 • Tworzenie innowacyjnego modelu biznesowego
 • Modyfikowanie modelu biznesowego
 • Testowanie hipotez biznesowych
 • Segmentacja klientów

Finalna symulacja modelu

Podsumowanie
Dyskusja i wymiana doświadczeń