fbpx

Konferencja TechMine

18 października 2017 r.
Katowice, Hotel Angelo

http://Konferencja.TechMine.pl

Podczas Konferencji TechMine będziemy rozmawiali o biznesie, technologiach i zarządzaniu. Zaprezentujemy innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne, porozmawiamy z praktykami o ich doświadczeniach i wiedzy na temat przedsiębiorczości. Spotkanie da uczestnikom okazję do nawiązania korzystnych i trwałych kontaktów oraz do integracji i wymiany poglądów.

W swoich działaniach TechMine promuje innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne i zarządcze w małych i dużych firmach różnych branż. Współczesna przedsiębiorczość jest zjawiskiem o złożonej strukturze, jej praktykowanie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, holistycznego podejścia oraz sieci realnych – nie tylko wirtualnych – kontaktów pomiędzy ludźmi i organizacjami. Podczas naszych spotkań analizujemy różne aspekty innowacyjnej przedsiębiorczości: techniczny, ekonomiczny, organizacyjny i zarządczy. Konferencja będzie kolejnym wydarzeniem integrującym środowisko przedsiębiorców na Śląsku. Zapraszamy.