fbpx

Kompetencje motywacyjne menadżera

Warsztat ma na celu rozwój umiejętności motywacji pracowników z wykorzystaniem metod finansowych i pozafinansowych. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na wzrost chęci do działania oraz dowiedzą się co obniża zaangażowanie pracowników. Nauczą się budować systemy motywacyjne dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa.

Cele szkolenia:

 • Rozróżnienie wpływu czynników finansowych i pozafinansowych na motywacje
 • Poznanie elementów motywujących, które cenią polscy pracownicy
 • Wzbudzenie refleksji nad pozafinansową motywacją i jej wpływem na pracowników
 • Zdobycie umiejętności budowania finansowych systemów motywacyjnych
 • Poznanie demotywatorów i metod zapobiegania spadku zaangażowania
 • Rozwój komunikacyjnych umiejętności motywacyjnych

Korzyści dla uczestnika z udziału w szkoleniu. Po szkoleniu uczestnik będzie lepiej potrafił:

 • Dopasowywać metody motywacyjne do profilu działalności firmy
 • Znajdować czynniki motywujące swoich pracowników
 • Budować motywację wewnętrzną pracowników
 • Unikać demotywacji pracowników
 • Wykorzystywać komunikacyjne metody motywujące
 • Utrzymywać zaangażowanie pracowników

Program warsztatów

 • Motywacja finansowa i pozafinansowa– fakty i mity; kiedy pieniądze są motywatorem, a kiedy nie; rola pieniędzy w motywacji; księgowanie umysłowe i teoria perspektywy; zasady umysłowego podziału budżetu, rozdzielania zysków, łączenia strat, integracji start z zyskami; zagrożenia motywacji finansowej i pozafinansowej
 • Kompas motywacji– co motywuje polskich pracowników, czynniki demotywujące, raport wynagrodzeń w Polsce
 • Budowanie motywacji wewnętrznej; teoria autodeterminacji Deciego i Ryana; koła zamachowe automotywacji (autonomia, kompetencja, więź, sens pracy); czynniki motywujące i higieniczne Herzberga
 • Motywacyjne systemy wynagrodzeń– system prowizyjny, stałe wynagrodzenie, systemy mieszane, wynagrodzenie jakościowe; praktyka i preferencje ekonomiczne
 • Motywujące kompetencje komunikacyjne – komunikaty aktywne, pasywne, destruktywne i konstruktywne, informacja zwrotna, pokazanie efektów pracy
 • Zaawansowane metody angażowania partycypacja w pracy; metoda 6 kroków Pantalona; zmiana przekonań