fbpx

Grupy docelowe klientów – Insight – warsztat szkoleniowy

„Insight – wiedza o umyśle odbiorcy komunikacji, zrozumienie schematów zachowania i zrozumienie motywacji.”

Warsztat bazuje na autorskiej metodyce „Tier X Strategy Methodology”, która jest przeznaczona dla firm chcących wznieść swój marketing na wyższy poziom dysponując bardzo ograniczonymi środkami lub działających na wyjątkowo konkurencyjnych rynkach.

Prawidłowe rozumienie grup docelowych i projektowanie ich zachowania to największy problem polskich firm. Nawet duże koncerny, dysponujące przekrojowymi badaniami popełniają często katastrofalne błędy podczas określania grup docelowych.
Ogromna większość nieudanych kampanii reklamowych i działań marketingowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych spowodowana jest brakiem w wiedzy o grupach docelowych. Podczas warsztatu trener uczy unikalnej metody analizy danych wg. metodyki wnioskowania na podstawie dedukcji i tzw. “logiki rozmytej”.

Zapoznaj się z pełnym programem tego warsztatu o segmentacji rynku.