Wszystkie Grupy Przedsiębiorczość

Jak skutecznie szukać i znajdować klientów B2B? Jak prowadzić proces sprzedażowy aby wyłonić najbardziej wartościowych prospectów? Z kim w organizacji należy rozmawiać? Jak się z nim kontaktować? Jak prowadzić wstępne rozmowy? Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia “Prospecting […]

Przedsiębiorczość, Sprzedaż, Wydarzenia 0

Model biznesowy opisuje to jak firma wytwarza, dostarcza i przechwytuje wartość. Spotkanie z cyklu “coffee” poświęciliśmy na dyskusji o niektórych elementach modeli biznesowych, ich typach i cechach dający przewagi konkurencyjne. Uczestnicy dyskusji, reprezentujący w większości małe i średnie firmy, rozmawiali o elementach, […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee 0

Aby budować i podtrzymywać lojalność klientów, wystarczy po prostu dostarczać to na co się umówiono. Taki ogólny wniosek płynął z naszej dyskusji podczas TechMine Coffee. W chwili obecnej na polskim rynku zaobserwować można słabą dbałość o klienta i jego potrzeby. […]

Przedsiębiorczość, Sprzedaż, TechMine Coffee 0

Rola wspólników była jednym z kilku tematów poruszanych na poprzednim coffee, poświęconym niepowodzeniom w działaniach biznesowych. Okazało się, że wspólnicy mogą uczynić wiele dobrego i wiele złego dla rozwoju wspólnego przedsięwzięcia. Jednak, „co dwie głowy, to nie jedna” i ludzie wciąż zakładają spółki, […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee 0

Niepowodzenie, wpadka, czasem wręcz katastrofa towarzyszą nam tak w życiu prywatnym, jak i biznesowym. Czasem nie można się przed nimi ustrzec, ale często są one efektem błędu albo serii pomyłek, zaniedbań i złych decyzji. Ostatnie TechMine Coffee  było poświęcone prezentacji takich sytuacji, które […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee, Zarządzanie 0

Przedmiotem dyskusji na kolejnym spotkaniu z cyklu TechMine Coffee była przewaga konkurencyjna. Najprostszym jej przykładem jest zdobycie monopolu. Na szczęście po pierwsze przepisy antymonopolowe chronią rynek, po drugie wbrew pozorom monopoliści tworzą spory rynek dla naśladowców, konkurujących z nimi ceną […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee 0

W TechMine mamy głębokie przekonanie, że największa wartość i największe sukcecy powstają na styku różnych dziedzin, kompetencji i doświadczeń. Dlatego łączymy przedsiebiorców, dostarczamy wartościową wiedzę i inspirujemy do ciągłego doskonalnia – takim wstępem wydarzenie otwarł Łukasz Zjawiński z TechMine. Następnie […]

Przedsiębiorczość 0

Wartość i wartości w firmie to temat naszego pierwszego czerwcowego spotkania. Samo zdefiniowanie pojęcia zajęło zgromadzonym nieco czasu, jego definicji w ekonomi i teorii zarządzania, o psychologii i socjologii nie wspominając, jest bardzo wiele. Samo słowo jest homonimem, czyli opisuje więcej niż jedno pojęcie, […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee, Zarządzanie 0

Tematem kolejnego spotkania z cyklu TechMine Coffee była strategia firmy i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu. Pod pojęciem strategii, w małej lub średniej firmie przyjęto raczej zwięzłe określenie sensu i celu istnienia organizacji, a nie sążnisty dokument strategiczny, czasem opracowany przez firmę zewnętrzną. […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee, Zarządzanie 0

Social Selling polega na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w celu bezpośredniej interakcji z potencjalnymi klientami. Sprzedawcy dostarczają wartość, odpowiadając na pytania potencjalnego klienta i oferując mu konkretne treści, aż do momentu, gdy będzie on gotowy dokonać zakupu. Tej tematyce poświęciliśmy pierwsze […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee 0

Organizacji pracy i zespołów zdalnych poświęciliśmy drugie kwietniowe spotkanie z cyklu TechMine Coffee. W toku dyskusji analizowaliśmy rozbudowany przykład czterdziestoosobowej firmy, która pracuje w 100% zdalnie, świadomie nie posiadając nawet fizycznego biura zarządu. Przedstawicielka wspomnianej firmy odpowiadała na liczne praktyczne […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee, Zarządzanie 0

Motywacja i motywowanie były tematem pierwszego kwietniowego spotkania z cyklu TechMine Coffee. Postanowiliśmy porozmawiać o tym co motywuje przedsiębiorców oraz co naszym zdaniem motywuje zespoły i pracowników. W wypowiedziach przedsiębiorców o motywacji własnej dominowały motywacje związane ze swobodą działania, wolnością, […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee, Zarządzanie 1

Pierwszym wykładowcą był Grzegorz Skiera z firmy Silence!, który przedstawił prezentację Pozyskiwanie tanich leadów z PPC z PPC – jak dobrać lepszy kanał i współczynnik konwersji. Zasadniczym zadaniem marketingu z użyciem Internetu jest pozyskiwanie nowych klientów. Proces jest dwuetapowy w pierwszym kroku należy w ogóle skłonić przyszłego […]

Konferencja TechMine, Przedsiębiorczość, TechMine 0

Tematem drugiego marcowego TechMine Coffee uczyniliśmy negocjacje w biznesie. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami na temat skuteczności różnych podejść, analizowali konkretne sytuacje, jakie napotkali w praktyce biznesowej. Poruszono też przykłady negocjowania i zawierania umów z Finami, Białorusinami, Francuzami czy Niemcami. Wskazywano na różnice w podejściu […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee, Zarządzanie 0

Prospektorzy, swoją angielską nazwę zawdzięczają poszukiwaczom złota. Za czasów gorączki złota nazywano tak ludzi, przesiewających piasek, w którym mogły znajdować się samorodki. Celem poszukiwań dzisiejszych prospektorów jest wzbudzenie zainteresowania i przekształcenie tego zainteresowania w spotkanie sprzedażowe z potencjalnym klientem. Prospecting (prospekting? – słowo „prospektor” […]

Przedsiębiorczość, TechMine Coffee 0

10 grudnia odbyła się nasza autorska konferencja z cyklu TechMine Business Conference #2. Podtytułem wydarzenia było “W poszukiwaniu wartości organizacji”. Dobierając prelegentów i poruszane tematy staraliśmy się skupiać na tych aspektach zarządzania, które bezpośrednio przekładają się na wartość za którą […]

Konferencja TechMine, Przedsiębiorczość 0