Warsztat z profesorem Jerzym Bralczykiem – Jak mówić, by dobrze mówić.

W praktyce działania przedsiębiorcy i menadżera, sprawna komunikacja z zespołem własnej firmy i z kontrahentami ma zasadniczy wpływ na wyniki, w tym finansowe i operacyjne. Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom i menadżerom firm o różnej skali i specyfice działania.

Zdaniem prof. Bralczyka dobry mówca ma trzy cechy – utrzymuje kontakt z osoba, z którą rozmawia (lub do której przemawia), jest wiarygodny i sprawny. Wiarygodność polega na tym, że trzeba wywrzeć na publiczności wrażenie, że jest się uczciwym oraz kompetentnym. Sprawność natomiast to umiejętność powiedzenia tego, co chcemy w sposób, w jaki chcemy. W trakcie zajęć będą omówione sposoby wykorzystania funkcji języka i figur retorycznych zgodnie z zamierzonymi celami.

W części teoretycznej Wykładowca opowie o tym jak należy mówić, jak stać, gestykulować, korzystać z rekwizytów. Wyjaśni rolę czterech kanałów komunikacji: sytuacji, w której się z odbiorcą znajdujemy, tym, co słuchacze widzą, tym co słyszą oraz językiem, którego używamy. Następnie odbędą się zajęcia warsztatowe. Słuchacze będą mieli za zadanie zaprezentować siebie oraz to czym zajmują się profesjonalnie. Wystąpienia będą oceniane i komentowane przez prof. Bralczyka.

CZĘŚĆ WYKŁADOWA

  • Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji.

  • Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa.

  • Różne poziomy kontaktu.

  • Czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo.

  • Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Zajęcia praktyczne z uczestnikami szkolenia.

Prof. Jerzy Bralczyk wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego. Istotną rolę w jego życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – zwłaszcza w sferze poprawności języka. Od lat służy konsultacjami językowymi instytucjom i organizacjom, jest zapraszany, jako referent na konferencje branżowe. Bywa też ekspertem językowym rozstrzygającym konflikty w obszarze języka i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Prowadzone przez niego programy radiowe i telewizyjne miały i mają liczną publiczność.