News

33 postów

(R)ewolucje w modelach biznesowych – relacja z TechMine Coffee

Model biznesowy opisuje to jak firma wytwarza, dostarcza i przechwytuje wartość. Spotkanie z cyklu “coffee” poświęciliśmy na dyskusji o niektórych elementach modeli biznesowych, ich typach i cechach dający przewagi konkurencyjne.

Uczestnicy dyskusji, reprezentujący w większości małe i średnie firmy, rozmawiali o elementach, tworzących przewagi konkurencyjne i starali się zrozumieć, jak takie przewagi uzyskują inni oraz jak wpisują się one w modele biznesowe poszczególnych organizacji. Zaczęło się od sieciówek sportowych. Rosnące zapotrzebowanie na zdrowy tryb życia, powoduje zwiększenie popytu na korzystanie z siłowni, pływalni, sal do squasha i innych firm proponujących aktywne spędzanie czasu wolnego. Jedne z takich centrów radzą sobie lepiej, inne gorzej. Analiza pokazuje, że lepiej funkcjonują te firmy, które rozumieją i likwidują od ręki ograniczenia dla klienta, które narzucił ich model biznesowy. Na przykład przywiązanie klienta do jednego miejsca treningu jest dla wielu znacznym ograniczeniem, a taki model obowiązywał, kiedy te miejsca otwierały podwoje. Wprowadzenie karnetu ważnego w wielu ośrodkach, automatycznie powoduje zwiększenie obrotów w każdym z nich. Zmiana z pozoru niewielka, otwiera przed klientem nowe możliwości. Z tej obserwacji wyniknął pierwszy wniosek: wygrywa ten, kto szybko zrozumie bolączki klienta i na nie zareaguje. Model musi być wygodny przede wszystkim dla klienta. Warto zawsze najpierw szukać rozwiązań bezkosztowych, które optymalizują bilans naszego wysiłku i wartości, jaką nasz produkt czy usługa stanowią dla klienta.

Ważnym elementem modelu biznesowego jest określenie, kto w ostatecznym rozrachunku zapłaci za produkt czy usługę, albo poniesie jakąś część kosztów, normalnie ponoszonych przez ostatecznego klienta. W epoce gospodarki wiedzy, produkty mogą być nośnikami informacji marketingowej, więc częścią modelu biznesowego browarów staje się finansowanie wyposażenia lokali: krzeseł, stołów, parasoli, szkła. Browar wydaje na to część pieniędzy z budżetu reklamowego, bo widoczne wkoło logo, powoduje, że klient na przyszłość nawet podświadomie, chętniej skorzysta z tej akurat marki. Stąd drugie spostrzeżenie: produkt powinien być równocześnie sam swoją reklamą, ważne aby budził miłe skojarzenia. Czytaj dalej

10 zasad budowania lojalności klientów

Aby budować i podtrzymywać lojalność klientów, wystarczy po prostu dostarczać to na co się umówiono. Taki ogólny wniosek płynął z naszej dyskusji podczas TechMine Coffee. W chwili obecnej na polskim rynku zaobserwować można słabą dbałość o klienta i jego potrzeby. Dotyczy to prawie wszystkich branż, usług i produkcji. Sprzedawcy nie przesyłają ofert na czas, reklamacje rozpatrywane są opieszale, jakość produktów i usług często pozostawia wiele do życzenia. Można zrozumieć, że dany klient może nie być w idealnym profilu dostawcy bo przecież wszyscy mamy lepszych i gorszych klientów, ale… wystarczy mu tylko powiedzieć “w tym kwartale/roku nie będę w stanie dostarczyć tego o co prosisz”. Zamiast tego doświadczamy przeciągających się procesów, wymówek, maili które z niewiadomego powodu nie dotarły, itp.

Na takim tle klient, który zostanie po prostu dobrze obsłużony i otrzyma produkt adekwatny do ceny jaką zapłacił, stanie się lojalny i będzie wracał. W innych miejscach nie otrzymał nawet tyle. Dotyczy to wszystkich poziomów obsługi klienta i firm o różnych rozmiarach. Czasem usłyszeć wręcz można “wiem, że nie dostarczamy produktu/usługi na najwyższym poziomie, ale nasza konkurencja jest dużo, dużo gorsza”.

Jeśli jednak postanowisz aby Twoja firma ustanowiła swój własny (wysoki) standard obsługi i poziomu satysfakcji klientów, to na czym należałoby się kupić? Tutaj w trakcie dyskusji zgodziliśmy się co do kilku fundamentalnych kwestii: Czytaj dalej

Spółki i wspólnicy – zwracaj uwagę z kim i na jakich zasadach wchodzisz do biznesu

Rola wspólników była jednym z kilku tematów poruszanych na poprzednim coffee, poświęconym niepowodzeniom w działaniach biznesowych. Okazało się, że wspólnicy mogą uczynić wiele dobrego i wiele złego dla rozwoju wspólnego przedsięwzięcia. Jednak, „co dwie głowy, to nie jedna” i ludzie wciąż zakładają spółki, niezależnie od tego, co na ten temat sądzą jaskółki. Pojawiła się więc potrzeba pogłębienia tematu.

Znaczna część spółek, zakładanych na zasadzie ja nie mam nic, ty nie masz nic, to w sam raz tyle, żeby założyć firmę powstaje w wyniku porozumienia się dwóch lub więcej przyjaciół czy dobrych kolegów, którzy postanawiają wspólnie rozpocząć działalność gospodarczą. W tym momencie na ogół ufają sobie i lubią się, nie dostrzegając problemów czy zagrożeń dla wspólnego działania w biznesie. W sytuacjach towarzyskich świetnie się razem bawili. Z czasem przychodzą problemy i różnice zdań. Często przyjaźń nie wytrzymuje próby czasu, a narastający konflikt miedzy wspólnikami powoduje spowolnienie rozwoju firmy, czy nawet blokadę decyzyjną, mogącą wręcz prowadzić do upadku spółki. Problem jest istotny zwłaszcza, kiedy wspólników jest dwóch, a zakładając spółkę podzielili się udziałami, równo po połowie.

Starając się wskazać czynniki sprzyjające sukcesowi, zebrani wymienili Czytaj dalej

Business f*ckups – wnioski płynące z porażek

Niepowodzenie, wpadka, czasem wręcz katastrofa towarzyszą nam tak w życiu prywatnym, jak i biznesowym. Czasem nie można się przed nimi ustrzec, ale często są one efektem błędu albo serii pomyłek, zaniedbań i złych decyzji. Ostatnie TechMine Coffee  było poświęcone prezentacji takich sytuacji, które zdarzyły się uczestnikom, ale zasadniczym jego celem było zastanowienie się, jak zmniejszać prawdopodobieństwo takich wydarzeń w przyszłości.

Porównanie przyczyn tuzina wpadek biznesowych omówionych na spotkaniu pozwoliło zastanowić się nad katalogiem metod i zasad działania pomagających (uniknąć się nigdy nie da) ograniczyć ryzyko niepowodzenia.

Kilka omówionych przypadków dotyczyło faktu, że pionierów poznać po strzałach w plecach. Wizjonerskie pomysły, na które rynek nie jest jeszcze przygotowany, w połączeniu z uporem płynącym z uzasadnionego przekonania o słuszności pomysłu często prowadzą do wyczerpania budżetu zanim nastąpi oczekiwany przychód. Przeciwdziałać można jak najszybciej konfrontując pomysł z rynkiem, potwierdzenie koncepcji powinno warunkować dalsze zużywanie zasobów. Ważne jest również, zwłaszcza w firmach niewielkich, stanie na kilku nogach. Realizując genialny pomysł nie można, na rzecz dedykowania zasobów jednemu innowacyjnemu produktowi, rezygnować z podstawowej działalności dającej przychód i zysk.

Druga grupa omawianych projektów wiązała się problemami związanymi ze Czytaj dalej

Przewaga konkurencyjna – relacja z TechMine Coffee

przewaga konkurencyjna

Przedmiotem dyskusji na kolejnym spotkaniu z cyklu TechMine Coffee była przewaga konkurencyjna. Najprostszym jej przykładem jest zdobycie monopolu. Na szczęście po pierwsze przepisy antymonopolowe chronią rynek, po drugie wbrew pozorom monopoliści tworzą spory rynek dla naśladowców, konkurujących z nimi ceną lub jakością. Nie istnieje rozwiązanie jedne dla wszystkich klientów.

Podczas dyskusji za najważniejsze elementy budowania przewagi konkurencyjnej uznano ludzi, markę i model biznesowy. W małych i średnich przedsiębiorstwach zespół, jego jakość, odgrywa rolę zasadniczą. W branżach twórczych wydajność kreatywna i sprzedażowa równolicznych zespołów może różnić się o rząd wielkości. Dobór współpracowników, komunikacja wewnątrz firmy oraz ciągła troska o jakość pracowników i produktu są elementami budującym przewagę konkurencyjną. Marka odgrywa bardzo ważną rolę, w przypadku wyrobienia sobie dobrej opinii na rynku, marka staje się elementem stabilizującym przewagę. Oczywiście nie bierze się ona z niczego, jest budowana przez zespół pracowników firmy, w ramach świadomie wybranego modelu biznesowego. W każdej firmie mogą się zdarzyć słabsze miesiące lub kwartały, jeśli udało się zbudować dobrą markę, pozwala ona łagodniej przejść przez kryzys.

Co istotne, przewaga konkurencyjna Czytaj dalej

TechMine Grow Fast Case Studies – relacja z wydarzenia

TechMine Grow Fast Case StudiesW TechMine mamy głębokie przekonanie, że największa wartość i największe sukcecy powstają na styku różnych dziedzin, kompetencji i doświadczeń. Dlatego łączymy przedsiebiorców, dostarczamy wartościową wiedzę i inspirujemy do ciągłego doskonalnia – takim wstępem wydarzenie otwarł Łukasz Zjawiński z TechMine. Następnie przedstawił w kilku zadaniach bieżące aktywności TechMine, w tym nową inicjatywę dla przedsiębiorców – TechMine Business Hub.

Kilkudziesięciu zebranych uczestników wydarzenia miało okazję posłuchać trzech prelekcji oraz zadać pytania pogłebiające zaproszonym prelegentom.

Wydarzenie było poświęcone zagadnieniu wzrostu firm, przechodzących drogę w szybkim tempie “z garażu” na rynek globalny. Prelegentami byli trzej przedsiębiorcy z różnych branż, w różnym wieku i o różnych doświadczeniach, ale jak miało się okazać, w wielu obszarach mówiący jednym głosem. Łączył ich również fakt bycia właścicielami i szefami firm, które w ciągu ostatniej dekady doszły do znaczących obrotów i zakresu działania, zaczynając praktycznie od zera. Czytaj dalej

Wartość w firmie – relacja z TechMine Coffee

Wartość i wartości w firmie to temat naszego pierwszego czerwcowego spotkania. Samo zdefiniowanie pojęcia zajęło zgromadzonym nieco czasu, jego definicji w ekonomi i teorii zarządzania, o psychologii i socjologii nie wspominając, jest bardzo wiele. Samo słowo jest homonimem, czyli opisuje więcej niż jedno pojęcie, co prowadzi często do nieporozumień. Z jednej strony wartość związana jest z wartością ekonomiczną, czyli po prostu z grubsza różnicą między kosztami firmy i wpływem pieniędzy, ale również wartością bilansową organizacji. Z drugiej strony wartość z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy to niekoniecznie pieniądze, może to być użyteczność, zadowolenie z posiadania przedmiotu czy korzystania z usługi, satysfakcja z używania konkretnej marki, prestiż w środowisku, wreszcie wszystko, co konsument sobie ceni, co daje mu radość z korzystania z produktu czy usługi firmy. Są jeszcze, opisywane na ogół w liczbie mnogiej, wartości wyznawane w organizacji czy zespole, czyli wewnętrzne zasady i etyka działania.

Może przez tę wieloznaczność uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, że o wartościach przedsiębiorcy częściej mówią, niż się nad nimi zastanawiają. O ile oczywiście wartość finansowa jest podstawą trwania firmy, które to trwanie jest samo w sobie zasadniczą biznesowo wartością, to jednak dwa pozostałe rodzaje wartości: jaką korzyść, przyjemność, zysk dla klienta ma to, co dostaje on od firmy oraz jakim wartościom jej pracownicy, zarząd i udziałowcy hołdują, może mieć zasadniczy wpływ na poziom i tempo rozwoju firmy.

Co istotne, wartość to bardziej to jak inni Czytaj dalej

Strategia firmy a jej realizacja – relacja z TechMine Coffee

Plan jest niczym, planowanie jest wszystkimTematem kolejnego spotkania z cyklu TechMine Coffee była strategia firmy i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu. Pod pojęciem strategii, w małej lub średniej firmie przyjęto raczej zwięzłe określenie sensu i celu istnienia organizacji, a nie sążnisty dokument strategiczny, czasem opracowany przez firmę zewnętrzną. Strategia dla MŚP powinna mieć kilka kartek i być poplamiona kawą, co wskazuje na to, że ktoś do niej zagląda. Strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. Ważny dla właściciela czy zarządu firmy jest namysł nad jej przyszłością i metodami jej owocnego zapewniania. Spotkania strategiczne powinny odbywać się w oderwaniu od bieżącej działalności, najlepiej poza siedzibą firmy, w wąskim gronie osób, które będą potem nadzorowały jej realizację. Nie powinny być ograniczone czasowo z góry, nie należy w dniu takiego spotkania planować innych działań. Ważne jest, aby nie tworzyć strategii jednoosobowo, dobre koncepcje rodzą się miedzy głowami, ważna jest krytyczna weryfikacja pomysłów, ale też udział zbyt wielu osób w takim spotkaniu nie sprzyja klarowności wizji.

Jeśli przyjęto już strategię, to oprócz działań proaktywnych, ważne jest też Czytaj dalej

Social selling – relacja ze spotkania TechMine

social selling

Social Selling polega na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w celu bezpośredniej interakcji z potencjalnymi klientami. Sprzedawcy dostarczają wartość, odpowiadając na pytania potencjalnego klienta i oferując mu konkretne treści, aż do momentu, gdy będzie on gotowy dokonać zakupu.

Tej tematyce poświęciliśmy pierwsze majowe spotkanie z cyklu TechMine Coffee. Zgromadzeni uczestnicy generalnie zgadzali się co do faktu, że sprzedawanie za pośrednictwem mediów społecznościowych może być skuteczne. Jednocześnie pojawiły się wątpliwości co do sposobu realizacji obecności w tych mediach. Podawano przykłady przepalonych budżetów czy wielkich zasięgów, które nie przekładały się na sprzedaż.

Na czym więc właściwie powinna polegać skuteczna strategia sprzedaży B2B w social mediach? Rozpocząć powinniśmy od zbudowania Czytaj dalej

Organizacja pracy i zespołów zdalnych

Organizacji pracy i zespołów zdalnych poświęciliśmy drugie kwietniowe spotkanie z cyklu TechMine Coffee. W toku dyskusji analizowaliśmy rozbudowany przykład czterdziestoosobowej firmy, która pracuje w 100% zdalnie, świadomie nie posiadając nawet fizycznego biura zarządu. Przedstawicielka wspomnianej firmy odpowiadała na liczne praktyczne pytania zgromadzonych.

Pierwszym zagadnieniem była kwestia formalna. Jeśli więź z firmą ma mieć charakter długofalowy i firma zajmuje 100% czasu współpracownika, to najbardziej optymalnym wydaje się kontrakt B2B – “pracownik” prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku krótkich “jednorazowych” zleceń, preferowanymi są umowy o dzieło i zlecenia oraz faktura wystawiona przez jednoosobową działalność gospodarczą.

W toku dyskusji zgromadzeni podkreślali, że nie każdy rodzaj pracy będzie odpowiednim aby realizować go zdalnie. Pojawiła się sugestia, że im bardziej produkt/usługa są “wirtualne” tym łatwiej współpracować zdalnie. Analogicznie im produkt bardziej fizyczny tym robi się to trudniejsze, a często nawet zupełnie niemożliwe.

Kluczową kwestią we współpracy zdalnej są oczywiście Czytaj dalej

TechMine na Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości w Saint-Étienne

Przedstawiciele samorządu, nauki i biznesu z Saint-Étienne we Francji, Monastiru w Tunezji, Tamatave na Madagaskarze, Katowic i szwajcarskiego Sierre byli partnerami Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości, które pomiędzy trzecim a siódmym kwietna 2018 odbyło się w Sierre i Saint-Étienne.

Podczas całego wydarzenia TechMine reprezentował Piotr Fuglewicz – Community Partner, który przedstawił TechMine podczas swojego wystąpienia, jako jeden z elementów pejzażu śląskiego biznesu. Kontakty nawiązane podczas forum będą służyć w przyszłości również uczestnikom spotkań TechMine.

Katowice od ponad dwudziestu lat współpracują, jako miasto partnerskie, ze Saint-Étienne, w obszarze innowacji, integracji i kształcenia zawodowego. Władze wymienionych wyżej miast uznały, że mają Czytaj dalej

Motywacja i motywowanie – relacja z TechMine Coffee

motywacja i motywowanie - relacja ze spotkania techmine coffee

Motywacja i motywowanie były tematem pierwszego kwietniowego spotkania z cyklu TechMine Coffee. Postanowiliśmy porozmawiać o tym co motywuje przedsiębiorców oraz co naszym zdaniem motywuje zespoły i pracowników.

W wypowiedziach przedsiębiorców o motywacji własnej dominowały motywacje związane ze swobodą działania, wolnością, kreowaniem rzeczywistości oraz robieniem czegoś dla dobra innych, czy wręcz chęci “naprawiania świata”. Podkreślano także możliwość pełnego uwolnienia kreatywności. Istotna jest też możliwości realizacji jak największej ilości elementów składających się na wizję przedsięwzięcia czy przedsiębiorstwa. Ważną kwestią okazało się także docenianie jakości oferowanych produktów i usług.

Padło też pytanie o motywację finansową. Jeden z uczestników zapytał czy gdyby obecni od jutra mieli pracować za 10% obecnych zysków to nadal by to robili. Większość zgromadzonych zagłosowała “na tak”. Co więcej padły deklaracje, że Czytaj dalej

Relacja z Lead Generation Case Studies

Pierwszym wykładowcą był Grzegorz Skiera z firmy Silence!, który przedstawił prezentację Pozyskiwanie tanich leadów z PPC z PPC – jak dobrać lepszy kanał i współczynnik konwersji.

Zasadniczym zadaniem marketingu z użyciem Internetu jest pozyskiwanie nowych klientów. Proces jest dwuetapowy w pierwszym kroku należy w ogóle skłonić przyszłego klienta do zapoznania się z ofertą, czyli skierować jego uwagę na stronę, gdzie opisujemy ofertę (tzw. landing page), a następnie, na podstawie tego opisu, do zakupu oferowanego produktu czy usługi. Proces charakteryzują dwie miary. Pierwsza to koszt pozyskania zapytania: jeśli na przykład na reklamę w sieci wydajemy 40 złotych dziennie, a w wyniku tego 15 razy odwiedzana jest przez różne osoby nasza strona, to koszt zapytania wynosi 2,66 złotego. Kolejnym jest koszt konwersji, konwersją nazywamy w marketingu sieciowym dokonanie zakupu przez klienta. Koszt konwersji zależy od współczynnika konwersji, który zależy od wielu czynników w Tym zwłaszcza od wybranych technik. Możemy wydawać pieniądze na pozycjonowanie stron, kampanie AdWords, kampanie z wykorzystaniem Facebooka, reklamy internetowe. Każda z tych technik ma swoja specyfikę, ale prawo sieci stanowi, że żadna nie działa skutecznie od pierwszego kontaktu klienta z treścią oferty. Według badań potrzeba kilku (mówi się o siedmiu lub więcej) „spotkań” aby zainteresować użytkownika sieci na tyle, aby odwiedził stronę sprzedawcy. Kombinacja różnych kanałów jest więc rozsądna, mimo ich różnej skuteczności.

Prelegent przedstawił różne techniki i sposoby dodarcia do klientów, na przykładzie kampanii prowadzonych na rzecz swojej firmy. Przykładowe liczby pokazują skuteczność poszczególnych technik: kampania na FB, kosztująca 864 złote, przyniosła Czytaj dalej

TechMine partnerem 8 Dni Nauki i Przemysłu

Miło nam poinformować, że TechMine został partnerem 8 Dni Nauki i Przemysłu organizowanych przez Technopark Gliwice oraz Miasto Gliwice. Wydarzenie już od 9 lat gromadzi firmy, instytucje, koła naukowe oraz osoby zainteresowane  innowacyjnymi rozwiązaniami.  Swoją ofertę prezentują wystawcy z różnych branż m.in. automatyki, robotyki, informatyki, telekomunikacji, motoryzacji, biotechnologii, itp. Corocznie w targach uczestniczy ponad 50 Wystawców. Każdego roku imprezę odwiedza ponad tysiąc gości. Udział zarówno dla uczestników jak i wystawców jest bezpłatny.

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydarzenia oraz wzięcia w nim udziału jako wystawca lub uczestnik.

Negocjacje w biznesie – relacja ze spotkania

negocjacje w biznesie - relacja ze spotkania TechMine Coffee

Tematem drugiego marcowego TechMine Coffee uczyniliśmy negocjacje w biznesie. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami na temat skuteczności różnych podejść, analizowali konkretne sytuacje, jakie napotkali w praktyce biznesowej. Poruszono też przykłady negocjowania i zawierania umów z Finami, Białorusinami, Francuzami czy Niemcami. Wskazywano na różnice w podejściu do biznesu, zaufania i zrozumienia potrzeb partnera. Nie zabrakło omówienia różnych praktycznych technik i taktyk negocjacyjnych.

Sprawa negocjacji to bardziej psychologia niż biznes. Często spotykamy czytelników Schopenhauera czy Cialdiniego. Ludzie zdają sobie sprawę, że są manipulowani, ale mimo tej świadomości manipulacja działa na poddawane jej osoby. Optymalną techniką długoterminową jest jednak Czytaj dalej