Ile warta jest wartość” – Mariusz Szymocha – Partner w Eksperckiej Grupie Doradczej TechMine

Zaawansowana analityka w optymalizacji procesów biznesowych na przykładzie branży kolejowej” – Magdalena Pawłowska – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ZETO Katowice sp. z o.o.

Zła wiadomość: raczej nie uda się wam zbudować wartościowej marki” – Tomasz Sucheta , Sucheta & Partners MA

Jak względy bezpieczeństwa inspirują do optymalizacji funkcjonowania lotnisk” – Łukasz Suchecki – Prezes Zarządu w Commercial Consulting sp. z o.o.