Dzięki szerokiemu doświadczeniu, prowadzimy projekty optymalizacyjne we wszystkich branżach. Praca z nami jest inwestycją we wzrost wartości za którą Twoi klienci rzeczywiście chcą płacić.

projekt lean management

Dla jednego z klientów, nasi konsultanci poprawili wyniki o 50.000.000 zł miesięcznie!

Wykonując działania projektowe, koncentrujemy się na realizacji poniższych celów:

 • Wzrost zysku/marży
 • Integracja ludzi i procesów
 • Wzrost efektywności i produktywności
 • Zmiana poziomów wskaźników operacyjnych KPI
 • Wyłonienie liderów wśród pracowników organizacji
 • Utrzymanie nowych standardów pracy po wdrożeniu zmian
 • Wdrożenie zarządzania procesowego zgodnie z Lean Management (Kultura Kaizen)
 • Wzrost zaangażowania organizacji w zespołowe optymalizowanie procesów
 • Przekazanie wiedzy i doświadczenia pracownikom, którzy będą kontynuować usprawnianie zgodnie z metodykami Lean Management

Zakres prac:

 • Cały proces, od marketingu i sprzedaży przez operacje po obsługę posprzedażową
 • Wybrane przez klienta fragmenty procesu lub działy

Etapy projektu optymalizacyjnego:

 • Określenie celów projektu z kadrą kierowniczą
 • Analiza zastanej sytuacji, aby możliwym było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu można zrealizować cele projektu
 • Komitet sterujący podczas którego przedstawiamy wyniki analizy i podejmujemy decyzje o scenariuszach dalszych działań
 • Wdrożenia
 • Kontrola wyników
 • Standaryzacja zmian
 • Utrzymanie zmian
 • Cykliczne doradztwo powdrożeniowe