Warsztat tworzenia modeli biznesowych zgodnie z Business Model Canvas

modele biznesowe

Zastosowanie szablonu modelu biznesowego w symulacji tworzenia i modyfikowania modeli biznesowych.

Poznaj Business Model Canvas według A. Osterwaldera. Naucz się obrazować, zmieniać i planować kluczowe obszary Twojej firmy.

Dla kogo:

Warsztat kierowany jest do przedsiębiorców i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie kluczowymi obszarami firmy oraz do osób odpowiedzialnych za rozwój przedsięwzięć i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach.

Forma zajęć:

Praktyczne ćwiczenia tworzenia, modyfikowania i testowania hipotez dotyczących modelu biznesowego.

Cel:

Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia i zarządzania modelami biznesowymi. Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce biznesowej.

Poznasz:

 • Przykłady innowacyjnych modeli biznesowych
 • Szablon modelu biznesowego według A.Osterwaldera

Dowiesz się:

 • Jak w prosty sposób obrazować kluczowe obszary przedsiębiorstwa
 • Jak dopasować i komunikować swoją ofertę do właściwych klientów
 • Jak bezpiecznie testować hipotezy biznesowe
 • Jak szablon modelu biznesowego może służyć do zwiększania innowacyjności firmy

Potwierdzenie:

Certyfikat uczestnictwa w warsztacie tworzenia modeli bieznesowych.

 

Ilość godzin:

7 godzin

Data:

do ustalenia

Gdzie:

do ustalenia

PLAN WARSZTATU

Modele biznesowe w praktyce firm o różnej charakterystyce

 • Przykłady innowacyjnych modeli
 • Modele biznesowe w kontekście różnych branż
 • Nowe podejście do biznesplanowania

Business Model Canvas

 • Wprowadzenie do szablonu modelu biznesowego
 • Wizualizacja kluczowych obszarów każdego przedsiębiorstwa
 • Jak pracować z modelem aby poprawiać wyniki biznesowe

Symulacja tworzenia i modyfikowania modeli biznesowych

 • Odwzorowanie istniejącego modelu biznesowego
 • Tworzenie innowacyjnego modelu biznesowego
 • Modyfikowanie modelu biznesowego
 • Testowanie hipotez biznesowych
 • Segmentacja klientów

Finalna symulacja modelu

 • Podsumowanie
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń

Warsztat poprowadzi:

Łukasz ZjawińskiŁukasz Zjawiński – przedsiębiorca, praktyk zarządzania i pasjonat rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego i operacyjnego, modeli biznesowych oraz planownia i organizacji. W swojej działalności kładzie nacisk na pragmatykę, skuteczność i najbardziej optymalną drogę do celu. Jest twórcą i animatorem TechMine Innovation Community, autorem programu studiów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, współzałożycielem kilku firm i propagatorem przedsiębiorczości technologicznej.