Lean Manufacturing to praktyka zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w myśl „szczupłego i samodoskonalącego się przedsiębiorstwa”. Jest to zbiór narzędzi analitycznych, inżynierii procesu oraz sposobów zarządzania skupionych na rozwoju liderów poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Kluczem do wprowadzenia lean manufacturing w przedsiębiorstwie jest współpraca wszystkich pracowników, zorientowanych wokół realizacji wymagań klienta w ujęciu procesowym. Praktyka wdrożenia lean manufacturing wskazuje na przewagę tej metody nad innymi w wymiarze finansowym, rozwoju pracowników i kultury organizacyjnej Kaizen.