WSZYSCY STALE KAIZEN

Wszystko co robimy, polega na skracaniu czasu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do mementu kiedy dostajemy pieniądze. Stale pracujemy nad skróceniem tego czasu poprzez eliminowanie marnotrawstwa w procesie.

Taiichi Ohno

Lean Management to praktyka zarządzania przedsiębiorstwami w różnych branżach, polegająca na systematycznej i rozsądnej optymalizacji działania całej firmy. Cechą unikatową podejścia leanowego jest sposób w jaki angażuje ono wszystkich pracowników w Kaizen – czyli ciągły proces racjonalnych i częstych usprawnień.

Celami optymalizacji procesów biznesowych zgodnie z lean management są:

  • Wzrost satysfakcji klientów i pracowników
  • Podniesienie wskaźników operacyjnych
  • Zwiększenie dochodowości przedsiębiorstwa

Naszą ofertę kierujemy do firm, które zainteresowane są optymalizowaniem procesów i budowaniem kultury samodoskonalącej się organizacji.

Lean Management to zbiór sprawdzonych metodyk, które umożliwiają stałe doskonalenie organizacji, we wszystkich jej obszarach i na wszystkich poziomach. Przekazując wiedzę pracownikom uczymy, jak samodzielnie, każdego dnia i w każdym aspekcie budować elastyczną i wolną od marnotrawstwa firmę.

Nasi konsultanci przeprowadzili razem kilkadziesiąt projektów optymalizacyjnych w firmach o różnej wielkości, charakerystyce i z różnych branż. Od optymalizacji obszarów produkcyjnych w produkcji ciągłej i masowej oraz w produkcji jednostkowej i niskoseryjnej. Przez projekty optymalizacji w logistyce, transporcie i magazynowaniu. Po sektor usługowy w branżach bankowej, ubezpieczeniowej, BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Center) oraz w obszarze sprzedaży, obsługi klienta i IT.

Mimo że mijają już dziesiątki lat odkąd Lean Management umożliwia znaczącą poprawę wyników przedsiębiorstw. Nadal zachowuje aktualność a o jego skuteczności świadczą miliardy dolarów oszczędności i najbardziej rozpoznawalne globalne marki, które stosują go na codzień.

Jeśli chcesz aby Twoja firma poprawiała wyniki operacyjne, pracownicy stali się najlepszymi konsultantami oraz aby Twoje koszty spadały a zyski rosły – proponujemy:

Zapraszamy do kontaktu, odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego!