TechMine Innovations Conference

„Współpraca przedsiębiorczości innowacyjnej z korporacjami i administracją”

TechMine Innovation Community to społeczność innowacyjnych przedsiębiorców, menadżerów i osób zainteresowanych nowoczesną gospodarką. Od 2011 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt wydarzeń, w których wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Wystapili eksperci, inwestorzy i doświadczeni przedsiębiorcy, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Nawiązane kontakty zaowocowały powstaniem nowych przedsięwzięć, partnerstw i inwestycji. Stawiamy na interakcję ludzi, nawiązywanie kontaktów i przepływ doświadczeń, gdyż uważamy, że to ludzie są fundamentem i warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia i szerzej gospodarki.

TechMine Innovations Conference

TechMine Innovations to cykl konferencji, podczas których prezentujemy innowacyjne przedsięwzięcia i technologie, stwarzający okazję do nawiązywania kontaktów i integracji osób zainteresowanych nowoczesną przedsiębiorczością. Spotkania koncentrują się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych, organizacyjnych i procesowych w praktyce gospodarczej różnych branż, w firmach małych i dużych. Problematyka innowacyjnej przedsiębiorczości jest przez nas analizowana z różnych punktów widzenia: technicznego, ekonomicznego, zarządczego, wreszcie strukturalnego. Innowacyjna przedsiębiorczość jest dziś zjawiskiem o złożonej i zaawansowanej strukturze, wymagającym wiedzy interdyscyplinarnej, holistycznego podejścia oraz sieci fizycznych – nie tylko wirtualnych – kontaktów pomiędzy ludźmi i organizacjami.

Samorządy lokalne przywiązują coraz większą rolę do wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw, funkcjonujących na obszarze ich działania. Z drugiej strony duże korporacje również zwróciły uwagę na innowacje płynące z zewnątrz ich ośrodków badawczych. Pozyskanie gotowej idei lub wdrożonej innowacji często bywa tańsze, niż jej wypracowanie od zera. W obu wymienionych środowiskach powstają plany i przedsięwzięcia mające na celu aktywizację niewielkich przedsiębiorstw i skorzystanie z ich innowacyjnego potencjału. Te z kolei poszukują kapitału, i możliwości dotarcia do większych partnerów.

Podczas nadchodzącego wydarzenia, które odbędzie się na jesień 2016 roku w Katowicach, przyjrzymy się możliwościom współdziałania w nakreślonym wyżej trójkącie. Rola ekosystemu przedsiębiorczości, takiego jak TechMine Innovation Community, wydaje się tutaj kluczowa: korporacje i administracja mają swoje procedury, nawyki, pragmatykę działania i język, często niezrozumiałe dla małych, zwinnych przedsiębiorców. Konferencja będzie miejscem prezentacji punktów widzenia aktorów tej sceny. Uważamy, że administracja, zwłaszcza samorządowa, ma istotną rolę do odegrania, z jednej strony we wspieraniu lokalnych przedsiębiorców innowacyjnych, a przyciąganiu uwagi wielkiego przemysłu z drugiej.
Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli dużych i małych firm innowacyjnych, urzędników odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości oraz reprezentantów korporacji zainteresowanych znalezieniem partnerów. Planujemy konferencję na 100+ uczestników, reprezentujących różne branże i organizacje. W tym w szczególności wyższą kadrę zarządzającą, przedsiębiorców, inwestorów i innowatorów. Będzie również okazja do dynamicznej prezentacji nowych przedsięwzięć w formule „pitch session”. Wspólnym mianownikiem zapraszanych prelegentów i uczestników jest chęć wdrażania innowacji w swoim otoczeniu biznesowym.

Więcej informacji już wkrótce…