TechMine Innovation Community
TechMine Coffee
konferencja techmine

TechMine Innovation Community to organizacja pozarządowa nie działająca dla zysku, której głównymi celami są:

  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym promocja i rozwoj przedsiębiorczości
  • Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej
  • Dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych
  • Rozwój współpracy nauki z biznesem
  • Ułatwianie dostępu do finansowania działalności małych i średnich firm
  • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności

TechMine Innovation Community to przede wszystkim społeczność ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością innowacyjną. Promujemy region jako słynący nie tylko z tego, że posiada kopalnie węgla ale także „wydobywa” się tutaj technologię, często na światową skalę. Jest to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców, inwestorów i osób którym bliska jest innowacyjność, niezależnie od branży.

TechMine Innovation Community to miejsce realnych spotkań, edukacji, wymiany informacji, kontaktów i doświadczeń. Jest to także przestrzeń do prezentacji i promocji innowacyjnych technologii, procesów czy usług. Tworzymy ekosystem przedsiębiorczości innowacyjnej oraz wspieramy firmy na różnych etapach rozwoju.

Stawiamy na interakcję ludzi, nawiązywanie kontaktów i przepływ doświadczeń, ponieważ wierzymy że to ludzie są fundamentem i warunkiem sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Przejdź na TECHMINE INNOVATION COMMUNITY