Eksperckie wspieranie firm

Wspieramy przedsiębiorców w ich kontakcie ze światem IT. Reprezentujemy ich m.in. w kontaktach z firmami IT, prowadzeniu projektów, rozliczaniu, negocjowaniu umów, planowaniu strategii rozwoju.

Nasze wsparcie dotyczy również działów IT – jesteśmy partnerem, który może wesprzeć dział IT np. w negocjacji umowy na stworzenie systemu informatycznego lub jego wdrożenie.

IT

Nasze podstawowe działania z obszaru doradztwa IT to:

  • zarządzanie projektami
  • doradztwo w zakresie informatyki
  • negocjacje i tworzenie umów na dostawy systemów
  • projektowanie systemów informatycznych
  • audyt systemów IT, poziomu i jakości wdrożeń
  • analiza funkcjonowania systemów IT

Jesteśmy nastawieni na efekt. Obserwujemy, zadajemy mnóstwo pytań, przedstawiamy rozwiązania. Skupiamy się na kwestiach istotnych dla biznesu.

Cenimy bezpośredni kontakt oraz częstą komunikacje. Takie podejście jest skuteczne, pozwala na szybkie reagowanie i diagnozowanie niezbędnych w czasie projektu zmian.

Audyt

W oparciu o naszą dużą wiedzę, przeprowadzamy audyty pod kątem wykorzystania informacji w firmie. Identyfkujemy obszary, które można zmapować rozwiązaniami informatycznymi oraz analizujemy efektywność działania istniejących rozwiązań. W naszych badaniach opieramy się również na naszej wiedzy obejmującą inżynierię procesową, proponując uzyskanie optymalnego stanu w oparciu o rozwiązania już istniejące lub modyfikacje.