Ekspercka Grupa Doradcza TechMine

Łącząc różne kompetencje i doświadczenia oraz wdrażając innowacyjne metody i narzędzia, zapewniamy przewagę konkurencyjną.

Doradztwo strategiczne i operacyjne

 • Lean Management, Six Sigma, Kaizen
 • Rozwiązywanie problemów
 • Tworzenie i zmiana modeli biznesowych
 • Strategie kapitałowe, wsparcie w procesach inwestycyjnych
 • Wsparcie kluczowych negocjacji biznesowych
 • Zarządzanie projektami i zespołami
 • Strategie i plany marketingowe

Innowacje Strategiczne

 • Analiza stanu innowacyjności
 • Wspracie innowacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Planowanie, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych modeli, procesów i technologii

Doradztwo IT

 • Zarządzanie projektami
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Negocjowanie i tworzenie umów na systemy IT
 • Audyt systemów IT, poziomu i jakości wdrożeń
 • Kompleksowa analiza funkcjonowania systemów IT w organizacji

Lean Management

 • Warsztaty Lean Management